Бог, богат с милост, поради голямата Си любов, с която ни обикна, макар да бяхме мъртви поради престъпленията, оживотвори с Христа (по благодат сте спасени), и възкреси с Него и постави на небесата в Христа Иисуса,
за да яви на бъдещите векове преизобилното богатство на Своята благодат в доброта към нас чрез Христа Иисуса. Защото по благодат сте спасени чрез вярата; и това не е от вас – Божий дар е” (Ефес. 2:4-10)

Бог, богат с милост. Св. ап. Павел подчертава, че Бог направил това поради голямата Си любов. Бог обича човека и когато Бог обича нещо, Той не го обича с мярка. Той не обича само една група хора, конкретни лица или конкретни слоеве хора, а обича всички хора еднакво. Бог не може едни да обича, а други не. Защото, ако обича едни, а други не, тогава това означава, че този бог има слабости, има страсти, не е неизменчив и абсолютен в своята любов. Но както разбирате и както много пъти сме казвали, именно ние не обичаме Бога по един и същ начин. Бог е Бог, богат на милост, Бог е богат, не е беден, не е злочестив, нито скъперник, нито окаян. Той е истински богат – защото съществуват много богати хора, които имат много пари, но не им се радват, не им се наслаждават, а ги пазят, проповядва  лимасолският митрополит Атанасий.

Бог има безкрайно богато „сърце”, казано по човешки. Той няма скъперничество, дава щедро на човека Своята благодат, стига човек да търси тази благодат, да я иска, да я преследва. И човек какво трябва да прави? Да отвори сърцето си за Бога и да каже: Искам! И аз искам да придобия тази Божия благодат! Искам да имам общение с Бога, да живея заедно с Христос. Всъщност единственото, което можем да направим и ако можем  да го направим, е да кажем искам! Както не спираме да съгрешаваме, да правим всички онези неща, които всеки прави, които раняват нашата връзка с Бога и ни отдалечават от Него – нашия Баща, така не трябва да спираме да търсим Божия милост, милосърдие, любов, прошка.