Иво Спасов

Допусната техническа грешка от страна на председателя на Общински съвет-Перник Иво Савов прекрати редовното заседание на местния законодателен орган.

„Поради техническа грешка по проведена процедура за гласуване на днешната сесия, за която се извинявам, отлагам заседанието на ОбС за 20.07. – петък, от 13 часа. Заседанието ще се проведе по същия дневен ред, считано от точка №7“, заяви от трибуната Иво Савов.

Ралица Андреева на сесия

А до нелепата ситуация се стигна заради люта разпра между местните законотворци, свързана със сградата на бизнес инкубатора в Перник. А че тя няма да се размине, стана ясно още при приемането на дневния ред, когато съветникът от левицата и председател на групата съветници от БСП Петър Янков апелира за оттегляне на докладна на кмета Вяра Церовска, тъй като структурата имала дейност и това било видно от отчетите й. На свой ред градоначалникът поиска от местния законодателен орган да бъде прекратено правото на безвъзмездно ползване на сградата, в която се помещава бизнес инкубаторът, и мотивира докладната си. Според проверка на общински специалисти сградата не се използва по предназначение, отдавна е изтекъл и 10-годишният срок за безвъзмездното ползване. Още повече че според становище на началник-отдел „Европейски и национални оперативни програми” от 2010 година до момента община Перник не е изпълнявала съвместно с бизнес инкубатора проект за подпомагане на малки и средни предприятия.

Тъй като докладната остана в дневния ред на сесията, беше предварително ясно, че стигне ли се до нея, спречкванията са неминуеми. Но никой не очакваше, че споровете така ще се разгорещят, че ще се стигне до технически гаф на председателя на минипарламента, с който ще се сложи преждевременно край на сесията. Нещо, което досега не се е случвало. Всъщност лютата разпра между леви и десни тръгна с изказването на Ралица Андреева от БСП, според която не било вярно, че сградата на улица „Света Петка” 63 не се използва по предназначение. Съветничката се позова на факти от отчета на сдружението за 2017 година, в което се посочва, че са осъществени контакти с над 200 фирми от региона, над 150 са дадените консултантски и информационни услуги.

Общинският съветник Любомир Жотев контрира, че не става дума за дейността на управителя на бизнес инкубатора, а за собствеността на сградата, която общината трябва да си върне, да бъде оползотворена така, че да носи приходи. Ако пък сдружението иска да развива дейност, има други помещения общинска собственост, които може да ползва. Още повече че 10-годишният срок за безвъзмездно ползване отдавна е изтекъл. Чуха се и други предложения, споровете продължиха и се изостряха, докато в един момент зам.-председателят на ОбС Румяна Гьорева и колежката й от групата съветници на ГЕРБ не поискаха прекратяване на дебатите и преминаване в режим на гласуване.

И тогава Иво Савов сгафи. Вместо да прекрати разискванията, той натисна грешния бутон, пускайки процедура за отлагане на заседанието. Усетили се за грешката, десните съветници поискаха гафът да бъде поправен и сесията да продължи след 30-минутна почивка. В крайна сметка стана ясно, че подобно решение е неправомерно и всяко следващо взето решение може да бъде обжалвано и да падне в съда, тъй като според правилата за работа на местния законодателен орган при веднъж прекратена сесия тя може да продължи минимум след 24 часа.

Така днес от 13 часа минипарламентът ще възобнови работата си от инфарктната точка 7 нататък.

Вчерашният дневен ред на Общинския съвет включваше 25 точки, първите шест от тях за отдавания под наем на обекти общинска собственост, както и промяна на правния статут на общинска недвижима собственост, покупко-продажба на недвижим имот – общинска собственост, бяха приети.

Любомира ПЕЛОВА