Георги Георгиев

Скъпи санданчани, поздравявам ви с Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост – 24 май. В този светъл ден нека отдадем заслужена благодарност към всички просветители, будители, преподаватели, хора на културата, творци, които поддържат пламъка на просветлението и ни заразяват с буден дух.

Георги Георгиев, ОбС председател, Сандански