Съветници разпалено шушукаха в залата: Георгиев е на нож с БСП и няма да го издигнат за нов мандат, опитва да се сближи с ГЕРБ?

Процедурата по саниране на частни сгради по програма „Енергийна ефективност“ в община Самоков скара кмета Владимир Георгиев и ОбС шефката Силвия Стойчева на днешната сесия.

Преди съветниците да гласуват решение по докладната за саниране на 18-те жилищни сгради на самоковци, Стойчева обяви  почивка, за да даде време на кмета Георгиев да предостави имената на хората, чиито домове ще се санират с европейски пари. Съветникът Светлана Атанасова заяви: “На постоянната комисия по европейски проекти, стопанска дейност, туристическа политика ни предоставиха от общинска администрация само административните адреси, но отказаха да ни предоставят информация кои са собствениците на обектите. Беше ни заявено да си ги търсим в имотния регистър“.

Именно липсата на данни за собствениците на къщи разрази скандала. Докладната беше на кмета Георгиев относно кандидатстване на община Самоков по процедура BG16RFOP001-2.002 – Енергийна ефективност в периферните райони – 2, в рамките на Приоритетна ос 2 на ОПРР 2014-2020 чрез процедура на подбор съгласно чл.2, ал.1 от ПМС №162/05.07.2016г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА,

Светла Атанасова запозна съветниците с докладната на кмета Георгиев, съобщи дадените в нея идентификатори, за кащи и улици, на които се намират. Липсата на имена на хората, които са собственици на къщите, които ще ползват парите от ЕС, подразни някои съветници. Както писа в. “Вяра“ преди месеци, се оказа, че при предишното саниране се уредиха чиновници в общината и хора, свързани с властимащи в Самоков. „Не бива да се прави така с парите от Европейския съюз. Това уронва престижа на Самоков. Ще подадем сигнал в институциите за контрол“ – заканиха се съветници. Непрозрачността възмути даже председателката на ОбС Силвия Стойчева, която е шеф на БСП организацията в Самоков и подкрепя кмета Георгиев във всичките му начинания през двата му мандата.

Съветникът Васил Зашкев поиска думата и попита: “Ние в момента трябва да си дадем съгласието, за да се кандидатства ли?“ Светлана Атанасова поясни в отговор, че се дава съгласие община Самоков да кандидатства с проектно приложение за саниране на изброените имоти. „Първият етап мина и беше одобрен, това е вторият етап“ – поясни Атанасова.

„През май месец се отвори втори прием по „Региони в растеж“, проведе се вече една процедура. На въпроса на Зашкев ще кажа, че тези сгради, които в момента се санират, са по първия прием. Вторият прием приключва месец август, също трябва да представим административни сгради заедно с частни сгради. Може би ще се породи и въпрос защо са точно тези сгради. Преди да се кандидатства, ние трябва да имаме направените енергийни обследвания, готовите проекти за самото саниране. Около 30 млн. лева останаха от първото предоговаряне, когато се разгледаха процедурите, периодът затова е толкова кратък. Тези сгради, които ги прочетохте, са от първия прием, където са направени проектите и енергийните обследвания, а ние трябва да имаме готовност да кандидатстваме. Останалите докладни, които също са за саниране, са сградата на пожарната, на съда и общежитието към Спортното училище. Дали ще ни одобрят, ще стане ясно на по-късен етап“, каза кметът Георгиев.

Силвия Стойчева се обърна с въпрос към кмета Георгиев чии са тези сгради и защо на заседанието на комисията не са предоставени имената на хората. „Тъй като кметът Георгиев не може да отговори, колеги, аз предлагам, който е съгласен, да отложим за следващото заседание това предложение и ще го гласуваме, когато ни бъдат представени“ – предложи Стойчева.

 Кметът Георгиев обаче отново поиска думата и заплаши, че ако съветниците не гласуват сега, се изпускали всички срокове. „Ние не отказваме да казваме чии са сградите. Не е проблем да представим адресите и имената на хората, които са кандидатствали. Всички сгради, които останаха от първия прием, тях ги представяме на този етап. Ако сега не ги подкрепите, ние няма да имаме възможност да кандидатстваме на следващ етап“.

Председателката даде почивка, за да може кметът да каже чии са сградите, които ще бъдат санирани.

Докато се издирваха ударно списъците с имена, в залата се чуха различни коментари: “Може би ги прикриват заради свързани с администрацията лица. Дали отново в списъка не попадат само чиновници на общината? Отскоро се забелязва напрежение между кмета и председателката. В предишната процедура попадаха доста чиновници. Защо процедурите не са по-прозрачни?, гадаеха съветници. Най-смелите даже разясниха какви слухове са се понесли из Самоков: „Носят се слухове, че ГЕРБ обръща внимание на кмета Георгиев, често бил в централния им офис? От партийната структура на БСП в Самоков напоследък се чува, че имат разногласия. Носят се слухове, че кметът Георгиев няма да бъде предложен за трети мандат, а придумвали Пешко Георгиев да застане на неговото място. Той обаче отказвал да се занимава с кметски дела, защото има сериозен бизнес. „Дали пък депутатът Радослав Стойчев няма да е следващият кмет на Самоков?”, са слуховете, които коментираха съветници в залата.

 След 20-минутна почивка кметът Георгиев прочете имената на 17-те лица, чиито сгради ще се обследват и са предложени за саниране: Милена Иванова, Веселин Церовски, Доротея Роджерс, Силвия Василева, Вера Верева, Николай Марков, Христо Бонев, Боян Бонев, Севда Рогачева, Жанета Костова, Любослав Лашъков, Емила Георгиева, Катя Величкова, Райна Танушева, Иванка Масларска, Славейка Лакущева, Босилка Попова, Константин Стойчин, Стоянка Бондова, Цветанка Димова, Иван Трохаров, Валентин Лазаров, Генади Миланов, Ринат Манолов, Мария Митева, Славка Бончева, Добри Чанев, Любомир Чанев, Кирил Любенов Колавджийски, Елена Георгиева Колавджийска, Николай Николов, Васил Николов, Теменужка Мальова,  Любослава Костова.

След като бяха прочетени имената, съветниците преминаха към гласуване. С 24 гласа „за“, „против“ и „въздържал се” нямаше, предложението беше прието.

 Комисията предлага следното решение:

Дава съгласие Община Самоков да кандидатства с проектно предложение „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда, разположена в ПИ с идентификатор 65231.913.164.1 по КК на гр. Самоков; многофамилна жилищна сграда, разположена в ПИ с идентификатори 65231.905.419.1 и 65231.905.419.2 по КК на гр. Самоков; многофамилна жилищна сграда, разположена в ПИ с идентификатор 65231.911.170.1 по КК на гр. Самоков; многофамилна жилищна сграда, разположена в ПИ с идентификатор 65231.908.92.1 по КК на гр. Самоков; многофамилна жилищна сграда, разположена в ПИ с идентификатор 65231.910.176.1 по КК на гр. Самоков; многофамилна жилищна сграда, разположена в ПИ с идентификатор 65231.908.356.1по КК на гр. Самоков; многофамилна жилищна сграда, разположена в ПИ с идентификатор 65231.905.22.2 по КК на гр. Самоков; многофамилна жилищна сграда, разположена в ПИ с идентификатор65231.910.523.1 по КК на гр. Самоков; многофамилна жилищна сграда, разположена в ПИ с идентификатори 65231.908.68.1 и 65231.908.68.2 по КК на гр. Самоков; многофамилна жилищна сграда, разположена в ПИ с идентификатор 65231.905.273.1 по КК на гр. Самоков; многофамилна жилищна сграда, разположена в ПИ с идентификатори 65231.913.7.1 и 65231.913.7.2 по КК на гр. Самоков; многофамилна жилищна сграда, разположена в ПИ с идентификатор 65231.903.15.1 по КК на гр. Самоков; многофамилна жилищна сграда, разположена в ПИ с идентификатор 65231.908.367.1 по КК на гр. Самоков; многофамилна жилищна сграда, разположена в ПИ с идентификатори 65231.909.212.1 и 65231.909.212.2 по КК на гр. Самоков; многофамилна жилищна сграда, разположена в ПИ с идентификатор 65231.911.20.1 по КК на гр. Самоков; многофамилна жилищна сграда, разположена в ПИ с идентификатор 65231.910.430.1по КК на гр. Самоков и многофамилна жилищна сграда, разположена в ПИ с идентификатор 65231.910.296.1 по КК на гр. Самоков, Община Самоков, Софийска област“ по процедура BG16RFOP001-2.002 – Енергийна ефективност в периферните райони – 2, в рамките на Приоритетна ос 2 на ОПРР 2014-2020 чрез процедура на подбор съгласно чл.2, ал.1 от ПМС №162/05.07.2016

  1. Дава съгласие с проектното предложение по т. 2 да се финансират само задължителните енергоспестяващи мерки, предписани в енергийното обследване на сградите, мерки за осигуряване на достъпна среда и съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването.

Марияна Вучова

 

 

1 коментар

  1. Не е Любослав Лашъков, а е Болашъков и е брат на шефката на Пластимо-Несторова, а къщата е и на двамата.И тя ли с 6000 лв. заплата няма пари за саниране?!

Comments are closed.