Владимир Георгиев

Община Самоков търси консултант по проект, свързан с възстановяване на щети по горите от пожари, природни бедствия и катастрофични събития, спечелен по Програмата за развитие на селските райони. От екипа на кмета Владимир Георгиев стартират процедура за обществена поръчка по избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги по проекта, чиято стойност е 16 400 лв. без ДДС. Проектът касае общинското лесничейство в Самоков.

1 коментар

  1. Кмето не вади нищо, защото е цървул! Същия цървул бърка в бюджета на общината, за да плати поредната далаверка. Сега с общински пари ще броят дървета, а цървулът ще заблажи /на дребно – защото е дребна душица/.

Comments are closed.