„Бъдете по-добри от обичайното, защото всеки има своя собствена война, битки и загуби. Живейте просто, обичайте щедро, вникнете в нуждите на някой ближен, говорете тихо.. А останалото – предоставете на Господ. Именно любовта – не вярата, не догматиката, не мистиката, не аскетизма, не поста, не дългите молитви представляват истинския облик на християнина. Всичко губи силата си, ако го няма основното – любов към човека.“

Св. Лука Войно-Ясенецки