Немски предприемач с бизнес в Гоце Делчев спонсорира  обучението на 9-има ученици на проведената Робоакадемия 2018.

В продължение на една седмица по седем часа дневно 9 ученици на НПГ, които се обучават в специалности „Компютърна техника и технологии“ и „Промишлена електроника“, писаха кодове, програмираха, сглобяваха ардуино – модули, тестваха приложенията и макетите… Те се обучаваха и разкриваха тайните на роботиката.