Методи Чимев

В 30-дневен срок, считано от 18 юли тази година, ВиК-Дупница трябва да възстановят всички изкопни дейности, които са извършили при различните аварии или ремонти. Срокът е във връзка с Наредбата за опазване на общинските имоти за общо ползване. Писмото, подписано от кмета на община Дупница инж. Методи Чимев, е изпратено до управителя на водното дружество Илия Илиев на база двустранната проверка от Комисия на общината и представители на ВиК-Дупница, която бе съставена със заповед на зам.-кмета Олга Китанова. За всеки невъзстановен изкоп ще бъде налагана санкция до максималния праг от 1500 лева.

Please follow and like us: