Мъжете не разбират какво значи „да проявяваш разбиране“.
Ако му споделяш проблеми, за него това е знак, че ти чакаш той да ти даде решение. И ако той не е способен да ти го даде, тогава се сърди, че му поставяш прекалено трудни задачи. Той не може да повярва, че ти можеш да му споделиш дадена ситуация, без да очакваш нещо в замяна, освен разбирането. Така че, когато се оплакваш, предупреди го, че просто искаш да бъдеш изслушана и прегърната – и че не очакваш от него решение.