Проблемът с недостига на минерална вода при завишено потребление ще бъде решен, обяви кметът на Разлог Красимир Герчев. В тази връзка община Разлог стартира изпълнението на проект „Подобряване на качеството на инфраструктурата за минерални води на територията на община Разлог”. Започва и изграждането на компенсаторен резервоар за минерална вода в село Баня. Във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи ще има временни прекъсвания на захранването с минерална вода. Община Разлог предварително се извинява за създадените неудобства. С проекта община Разлог цели реализиране на инвестиции за изграждане на нова инфраструктура с оглед по-ефективното използване на наличния ресурс от минерални води и задоволяване нуждите на ползвателите от прясна минерална вода. Община Разлог е насочила усилията си към осигуряване на достатъчни количества минерални води, покриващи нуждите на консуматорите.