Гостите ще бъдат придружени от кмета на община Разлог инж. Красимир Герчев.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова и д-р Джейн Муита – представител на УНИЦЕФ за България, ще гостуват на децата от Центъра за настаняване от семеен тип в гр. Разлог. Срещата ще бъде на 30 юли от 10 ч. Те ще бъдат придружени от кмета на община Разлог инж. Красимир Герчев. Гостите ще се запознаят с момчетата и момичетата, живеещи в услугата, с техните мечти и таланти.

След посещението в центъра от 12,00 часа д-р Лилова и д-р Муита ще участват в приготвянето на традиционни български ястия в с. Горно Драглище. Деца от селото ще покажат на председателя на ДАЗД и на представителя на УНИЦЕФ за България тънкостите, които са усвоили от своите баби, при приготвянето на домашен хляб и баница.