По програма „Красива България“ се работи по проект за изграждане на достъпна среда за хора с увреждания в обществени сгради

 

Община Разог ще кандидатства с проект пред Европа, за да осигури финансиране за санирането на сградите на полицията и пожарната, стана ясно на заседание на Общински съвет – Разлог.

Съветниците приеха внесените от кмета Красимир Герчев три проектни предложения, с които общината ще кандидатства за саниране на административни сгради.

По проект по Оперативна програма „Региони в растеж“ ще бъдат санирани сградите на РУ на МВР-Разлог и Районна служба ПБЗН. С проект по програма ПУДОС ще се кандидатства за реконструкция и изграждане на канализационна и водопроводна мрежа на града с цел изпълнение и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води, а по програма „Красива България“ изграждане на достъпна среда за хора с увреждания в обществени сгради.

Общинските съветници приеха СУ „Братя Каназиреви“ и ОУ „Никола Парапунов“ в Разлог и основните училища в селата Елешница и Горно Драглище да бъдат включени в списъка на средищните училища в страната за 2019 година, а детска градина „Надежда“ в село Елешница в списъка на защитените училища.

На заседанието беше приета и Наредба за насърчаване на инвестициите с обществено значение и издаване на сертификати клас В.

Председателката Мария Копанарова направи пред съветниците отчет на дейността на ОбС и комисиите към него, който приет с мнозинство.