Светият Дух ме води да се моля за по-добро разбиране на Божията любов към мен. След като прочетох 1 Йоан 4:16, осъзнах колко малко знам за живота и ходенето в Божията любов. Йоан написа в посланието си: „И ние познаваме и сме повярвали в любовта, която Бог има към нас. Бог е любов; и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог пребъдва в него.” Твърдим, че вярваме, че Бог обича нас, света и изгубените, казва проповедникът Дейвид Улкерсън. Всекидневният живот на мнозинството от християните обаче не се изразява в ходене и вяра в Божията любов. Вместо това те живеят в сянката на вина, страх, осъждение. Никога не са били истински свободни и не са се доверили на Божията любов към тях. Може да седят в църквата и да се радват, но през цялото време носят тайния багаж със себе си. Никога не е имало момент, в който да са били напълно свободни от притесняващото ги чувство, че не са угодили на Господа. Те си казват: „Нещо ми липсва – чувствам се негоден. Нещо не е наред!” Чуйте думите на Павел: „И ходете в любов, както и Христос ви възлюби” (Ефесяни 5:2). Апостолът увещаваше ефесяните: „Исус наистина те обича, затова ходи като един, който е силно обичан от Бог!” Никога няма да потърсите откровение за Божията любов към вас, докато не ви омръзне животът на страх, вина, осъждение и объркване! Един ден трябва да се събудите и да си кажете: „Не се живее така! Не мога да продължа да служа на Бог с това негодувание в себе си, да се чувствам винаги осъден и недостоен. Защо съм така унил, след като толкова много обичам Исус и вярвам, че греховете ми са простени?” Факт е, че Бог не ви спаси, за да ви позволи да живеете във вина и осъждение. Исус каза: „Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение, и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот, и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота” (Йоан 5: 24). Цялата вина и осъждение очевидно са от дявола и Павел предупреди за „падане под същото осъждане с дявола” (1 Тимотей 3:6). Той казваше, че ако паднете в осъждане, вие сте отпаднали от благодатта – от сигурността, която Бог ни предлага чрез кръвта на собствения Си Син. Възлюбени, Светият Дух ни изобличава, но никога не ни осъжда. Неговото служение е да изобличи за грях, но го прави само за да изцели, за да доведе мъжете и жените на място на мир и покой в Христос. Той прави това с желание да изкупи, а не с гняв. Господ казва: „Кой ви осъжда? Защо ходите в осъждение, когато Спасителят точно сега е пред Мен и пледира за вас?” Единственото осъждение е върху онези, които отказват да приемат светлината на Евангелието: „И ето що е осъждането: светлината дойде на света, и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли” (Йоан 3:19) . Ако обичате Божието Слово да идва и изважда на показ всичко в сърцето ви, тогава вие вече не сте осъдени. Осъждението остава само за тези, които крият греха си и обичат тъмнината! Вие обичате светлината, нали? Тогава защо позволявате на осъждението да ви владее? Това е денят, в който трябва да се събудите за Божията любов към вас! Аз се моля, докато четете това съобщение, нещо дълбоко да удари сърцето ви и да кажете: „Ти си прав, Дейв, това съм аз и не искам да живея по този начин!” „Чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, тъй че вкоренени и основани в любовта, да бъдете силни, да разберете заедно с всичките светии, що е широчината и дължината, височината и дълбочината, и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота” (Ефесяни 3:17-19). С други думи, познаването на Божията любов към вас е основополагащата истина, върху която трябва да се градят всички други истини!