Вяра Церовска

Защитено жилище ще бъде изградено в пернишкия квартал „Изток”. Община Перник обяви обществена поръчка за изготвяне на идеен проект, строително-монтажни работи и авторски надзор по време на тяхното изпълнение. Прогнозната стойност на поръчката е 73 000 лв. без ДДС, а крайният срок за подаване на оферти или заявления за участие – 7 септември. Обществената поръчка е по проект „Подкрепа за деинституциализация в община Перник чрез изграждане на наблюдавано жилище“, изпълняван по Оперативна програма „Региони в растеж“. Обектът се намира на ул. „Младен Стоянов“ №1А. Представлява частна общинска собственост с предназначение сграда за търговия, за която ще бъде издадено удостоверение за търпимост. Сградата е двуетажна със застроена площ 87 кв. м и разгъната застроена площ 174 кв. м. Строежът представлява двуетажна постройка, на която приземният етаж е бил предвиден за кафе/заведение и се състои от едно общо помещение и санитарен възел, а вторият – жилищен, състоящ се от три стаи, коридор и санитарен възел. Вертикалната комуникация се осъществява чрез външно открито стълбище, което е разрушено и негодно за употреба. Носещата конструкция е монолитна стоманобетонна, а стените са от керамични пълнежни тела и от газобетонни блокове. Покривът е плосък и се отводнява чрез барбакани през борда на покрива без водосточни тръби. Прозорците и вратите на сградата са с липсваща дограма. На места външните стени са с недостатъчна дебелина за осигуряване на топлотехническите характеристики за едно жилище. Електро- и ВиК инсталациите липсват. Липсват парапети на балконите на втория етаж. Мазилката по стените е компрометирана и се нуждае от подмяна. Липсва подова настилка. На първия етаж се намира монолитен барплот, който е обрушен и трябва да се премахне. Хидроизолацията на плоския покрив е в добро състояние, става ясно от информацията, публикувана от Агенцията по обществени поръчки.