Арбен Мименов – кмет на Сатовча

Съветниците приеха предложенията на кмета Арбен Мименов помещения в читалище и училища в Сатовчанско да бъдат разиграни на търг

 

Община Сатовча се зае с провеждане на търгове  за отдаване  под наем на помещения в читалищни и училищни сгради. Решението за провеждане на процедурите е взето на последното заседание на  ОбС . Предложенията  са приети  след гласуване на внесените от кмета на общината Арбен Мименов докладни записки. Едно от предложенията е за провеждане на публличен търг   с явно наддаване на помещение от 16 кв. м., публична общинска собственост от  вторият етаж на читалището в с. Плетена  за фризьорски салон.

 Общинската администрация ще отдаде под наем  след търг  още едно помещение от читалището в с. Плетена, което се намира на първият етаж на сградата с площ от 35 кв. м за търговска дейност.

Три помещения се отдават  под наем и в сградата на читалището в  Сатовча  за  офиси. В едното с площ от 8 кв. м. на първият етаж на читалището в Сатовча ще се извършват  счетоводни услуги, а  в другото  помещение, също на първият етаж е предназначено за офис. Третото помещение в читалището на  Сатовча с площ от 12 кв. м.  ще бъде отдадено под наем за   търговска дейност .

Съветниците приеха и предложението на кмета Мименов  да бъде проведен публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем и   на помещение, публична общинска собственост в сградата на читалището  в с. Фъгово. Помещението е с площ от 40 кв.м. и ще бъде използвано за търговска дейност.

Помещение, в приземен етаж от сградата на СУ „Христо Смирненски” в село Кочан, с площ от 54 кв. м също ще бъде отдадено  под наем след търг за търговска дейност.

На търг  чрез явно наддаване  е обявено да бъде отдадено под наем и  помещение  от 20 кв.м.  от първият етаж на читалището в с. Слащен за търговска дейност , както  и помещение  от първият етаж на читалището в с. Годешено  с площ от 20 кв.м. ,също за търговска дейност .