Владимир Георгиев

Община Самоков търси доставчик на столова храна за социални институции и домове, намиращи се на нейната територия. От екипа на кмета Владимир Георгиев стартираха процедура за възлагане на обществена  поръчка „Приготвяне и доставка на храна за столово хранене на територията на община Самоков”, предназначена за Домашния социален патронаж и Дома за стари хора „Семейство д-р Калинкови” в Самоков, Дом за стари хора, с. Ковачевци, общинските детски градини,  Спортно училище „ Никола Велчев”, гр. Самоков, Център за настаняване от семеен тип, гр. Самоков, „Топъл Обяд”, гр. Самоков.

Храната трябва се приготвя в обща кухня, регистрирана по Закона за храните, съобразно предварителната заявка за брой порции и трябва да отговаря на изискванията за безопасност и качество, регламентирани в европейското и национално законодателство. Сред изискванията са участникът да разполага с минимален състав, който да бъде ангажирани с изпълнението на поръчката, а именно: един технолог хранене, двама инструктори по хранене, двама майстор-готвачи, петима готвачи, петима шофьори, двама работници в кухня.

Участникът следва да разполага с определени инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, а именно: по  три хладилни камери и конвектомати, тестомесачка, два пасатора, картофобелачка, електрически казан,  две везни (50кг), зеленчукорезачка, две съдомиялни машини за едра кухненска посуда, четири ниско температурни хладилника с диапазон от -15 до -22градуса, пет МПС с валидни разрешителни /удостоверения за регистрация на транспортни средства за превоз на храна, издадено от компетентни органи. Прогнозната обща стойност на поръчката е  4 238 237  лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти или заявки за участие е 10 септември, а отварянето им – на 11 септември.