Комисия, председателствана от зам.-кмета Крум Милев, отвори документите
Комисия, председателствана от зам.-кмета Крум Милев, отвори документите
Само една фирма кандидатства за обществената поръчка
Само една фирма кандидатства за обществената поръчка

Една фирма подаде документи за участие в обществената поръчка за събиране, транспортиране на битовите отпадъци от населените места на територията на община Дупница. В открита процедура в петък комисия, председателствана от  зам.-кмета Крум Милев, отвори документите на участника – „Еко Ресурс Р” ООД, като след проверка на документите и техническите изисквания дали са спазени, ще обяви дата за отваряне на ценовата им оферта, ако бъдат допуснати.

Срокът на поръчката е 24 месеца, а прогнозната стойност 2 420 000 лева.

Справка в регистрите показва, че столичната фирма от години е основен играч в сметосъбирането в София, както и още няколко общини. Заради отдалечеността на малките населени места, фирмите нямат особен интерес към Дупница от години, тъй като това се отразява на печалбата им.