Екатерина Паскалева получи отливка на Герба на България от Иван Демиревски.

104-ма ученици придобиха знания за функционирането на съдебната система

 

Отливка от Герба на България връчи председателят на Административен съд-Кюстендил Иван Демиревски на директора на Природоматематическата гимназия в Кюстендил Екатерина Паскалева преди старта на новата учебна година. Финансовите средства по наградния фонд са утвърдени по Протокол №18 от заседание на Пленума на ВСС в изпълнение на Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ за учебната 2017/2018 година.

Екатерина Паскалева изказа благодарности на магистратите от Административен съд-Кюстендил за проявения професионализъм при изнасяне на лекциите пред учениците, проведени под форма на дискусии.

Участвалите в програмата 104-ма ученици са придобили както теоретични, така и практически познания за функционирането на съдебната система. Програмата е изиграла позитивна роля в кариерното ориентиране на част от учениците и те изразяват желание до продължат работата си по нея.

През новата 2018/2019 учебна година партньор по Образователната програма на Административен съд-Кюстендил ще бъде Профилирана гимназия „Христо Ботев“-Дупница.