Борислав Киров: Налага ми се да изградя изцяло нова канализация

 

Кални потоци от стар табан на мина се стичат по улиците в Перник, запушват шахтите и наводняват домовете. Собственикът на хранилището за отпадъци е неизвестен. С калната вода се наводняват къщите в най-ниската точка на Перник. Ситната пепел от въглищата запушва тръби и шахти. Пепелта тече по улиците, защото заграждението е разрушено. Проблемът е от десет години. Решението е да се почисти и да се доизгради съоръжението, което да предпазва от свличане на земните маси. Така на Борислав Киров му се налага да изгради изцяло нова канализация. „При подаването на сигнал ни казват, че водата трябва да е над 35 см, а ние се наводняваме 30 см и се налага сами да си помагаме – изгребваме с кофи и легени”, обясни потърпевшият. Според общината проблемът е от години, но хранилището за отпадъци не е в нейна територия, както и пътят, който е на Пътното управление. Мерките, които общината може да вземе, са единствено измиване на улиците, каквото ще бъде направено и след този сигнал. През зимата същата ситна черна пепел отново се връща в къщите на хората, защото заедно с въглищата се гори в пещите на ТЕЦ–Перник.