Домът за стари хора „Семейство д-р Калинкови” в Самоков

Община Самоков търси доставчик на столова храна за социални институции и домове, намиращи се на нейната територия. От екипа на кмета Владимир Георгиев стартираха процедура за възлагане на обществена поръчка „Приготвяне и доставка на храна за столово хранене на територията на община Самоков”, предназначена за Домашния социален патронаж и Дома за стари хора „Семейство д-р Калинкови” в Самоков, Дом за стари хора – с. Ковачевци, общинските детски градини, Спортно училище „Никола Велчев” – гр. Самоков, Център за настаняване от семеен тип – гр. Самоков, „Топъл обяд” – гр. Самоков.

Храната трябва да се приготвя в обща кухня, регистрирана по Закона за храните. Прогнозната обща стойност на поръчката е  4 238 237 лв. без ДДС.