РИОСВ-Перник разреши инвестиционното намерение да продължи без ОВОС, имотите са близо до защитена зона за опазване на диви птици, но нямало да им навредят

 

Църногорският манастир „Св. Козма и Дамян” в Брезнишко ще се сдобие с мандра. Това стана ясно от позволение на РИОСВ-Перник инвестиционното намерение на „Монастирско земеделско стопанство” ЕООД да бъде придвижено напред, тъй като според преценка на екоинспекцията бъдещото строителство няма да навреди на природата. Предложението е за изграждане на мандра в село Гигинци на територията на имот, собственост на светата обител. Възложителят е представил пред институциите нотариално заверена декларация по този повод. Към строежа на мандрата според плановете трябва да се изгради и тръбен кладенец с проектна дълбочина около 40 м. Добитата вода ще се ползва за водоснабдяване на съществуващата ферма за биволи, за хигиенизиране на помещенията и за обработване на биволското мляко. Предвижда се отпадъчните води да се отвеждат в стоманобетонна изгребна яма.

Според уточнението на РИОСВ-Перник имотите, обект на инвестиционното предложение, не попадат на границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в границите на защитена зона „Ноевци” за опазване на дивите птици. При извършена проверка е установено, че реализацията на дейностите по проекта не противоречат на режима на защитена зона „Ноевци”. Инвестиционното предложение е съгласувано и с Басейнова дирекция. Възражения срещу бъдещото строителство в институциите не са постъпвали.

Условие на екоинспекцията е по време на строежа да се вземат мерки за обезопасяване на подземните и повърхностни води от замърсяване. Друго изискване е да се предотврати изпускането на неприятни миризми от обекта.

 

Припомняме, преди няколко дни стана ясно, че „Монастирско земеделско стопанство” ЕООД е придобито от 19-годишния Петър Петров Рангелов, който е управител и едноличен собственик на фирмата. Според информациите той е купил фирмата за 2 лв. от Магдален Фотев, който е движил финансите на манастира.