Официално бе прерязана лентата на обновената сграда на читалището в Разлог. Общата стойност на проекта е в размер на 1 025 480,61 лв., от които европейското съфинансиране е 853 194,30 лв., националното съфинансиране е 150 563,71 лв., собственото съфинансиране е 21 722,60 лв.

На откриването на обновената сграда на НЧ „15. IX.1903-1909 г.” присъстваха зам.-кметът инж. Венцислав Гърменов, депутатът д-р Емил Тончев, Атанас Орозов – председател на читалището, общински съветници и др. По проекта е изпълнено топлинно изолиране на външните стени, подмяна на прозорци и врати със система от PVC профил и стъклопакет, ремонт на покрив, топлинно изолиране на покрив и под, подмяна на водопроводната и канализационните инсталации, също така е доставен и монтиран котел за отопление на газ, извършен е ремонт на санитарните помещения, ремонтирана е и мълниезащитната инсталация на сградата, извършен е ремонт на външни парапети и други. Изпълнението на проекта ще доведе до повишаване на енергийната ефективност на сградата на читалището, като се намали крайното потребление на енергия и косвено се намалят емисиите на парникови газове. Проектът се финансира по ОП „Региони в растеж”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.