Застрахователна компания „Олимпик“ е в несъстоятелност. Това става ясно от съобщение на сайта на компанията.

Според съобщението Павлос Накузи от Mazars Limited е назначен като временен ликвидатор. В него се цитира законът, според който всички застрахователни полици, издадени от дружеството, се прекратяват едновременно с публикуването на назначаването на Временния ликвидатор в „Държавен вестник” на Кипър. Тази публикация ще се извърши в петък на 17 август.

„Всички притежатели на такива полици трябва да предприемат спешни действия, за да осигурят своевременно алтернативно застрахователно покритие“, пише още в сайта на „Олимпик“. Застраховани чакат изплащане на щети с месеци.

В България Комисията за финансов надзор (КФН) е органът, който контролира застрахователите.

На въпроси на bTV по казуса с „Олимпик” оттам отговориха: „Комисията за финансов надзор има ограничени правомощия за надзор по отношение на клонове на застрахователи от други държави – членки на Европейския съюз, като има право да се намесва, когато застрахователят не спазва задълженията си спрямо ползватели на застрахователни услуги в България“.

На „Олимпик“ се забранява да сключва нови застраховки, да удължава срокове по вече сключени договори, както и да се разпорежда с активи на клона на територията на България.

Въпреки че по закон процент от всяка застраховка „Гражданска отговорност“ се насочва към Гаранционния фонд, който изплаща щети, когато се случват катастрофи с автомобили без застраховка, оттам обявиха, че дейността на „Олимпик“ на територията на България не се гарантира от тях.

Всъщност единственото, което е ясно до момента, е, че 200 хиляди коли ще останат без „Гражданска отговорност“.

Дали в срок от 2-3 дни собствениците им ще успеят да си купят нови застраховки, не е ясно. Почти 2000 души чакат да им се изплатят щети, като има и суми от по 20 хил. лева. А всяко искане за плащане е спряно от назначения ликвидатор в Кипър.