Община Дупница търси да назначи ел. техници за поддръжка на уличното осветление и общинските обекти на територията на града и селата. Кандидатите за позициите трябва да подадат в деловодството на администрацията заявление по образец, автобиография и копие от документ за завършено образование по специалността или сходна. Крайният срок за подаване на документите е 17 часа на 31 август. Изборът е по документи.