Ако погледнем на хоризонта – обществото, семейството, нашия живот и целия свят, несъмнено ще видим много черни облаци. Имаме екологични проблеми, виждаме болести, чийто край не можем да намерим… Едно след друго цялото човечество се затворихме в затвора на технологията, която сами създадохме. Направихме страшни технологични постижения, където помислихме, че за момент ни освободиха, но накрая ни унищожиха, ограничиха ни и кой може да излезе от това нещо и да се освободи? Знаем това, виждаме го, живеем го, но въпреки това със скокообразна скорост напредваме към края, към катастрофата. Ние ще унищожим нашия свят. В това състояние какво може да устои като антидот, като скала, която ще ни даде чувството за сигурност? Мисля, че нищо човешко.

Чрез различни събития Бог казва, че не можеш да стъпиш върху никое човешко постижение, всички човешки неща са под съмнение. Едно нещо човек никога не може да постави под съмнение – съществуването на Бога. Този, който в този час е открил сигурността и пълнотата, която Бог дава, този човек реално може да построи върху здрави основи. В противен случай, ако строим върху парите, виждате, и с тях е свършено, борсите рухват, всичко рухва. Ако строиш върху оръжия, върху каквото и да строиш днес, не можеш да се успокоиш по никакъв начин, строейки върху неща, които смъртта унищожава. Само Възкръсналият Христос е Този, Който победи смъртта, човек само върху Него може да построи и наистина да почувства мир, този мир, за който Сам Господ казва: Моят мир ви давам, не както светът ви дава. Христовият мир няма никаква връзка с мира от този свят.  Христовият мир победи събитията от света. Светът се крепи върху човешки дадености, които винаги са недостатъчни и несигурни.

Лимасолският митрополит Атанасий