В Разлог обсъдиха обновяването на сградата на общината на стойност 322 375 лв. След ремонта общината е с цялостно топлинно изолиране на външните стени, подмяна на прозорци  и врати със система от PVC профил и стъклопакет, ремонт на покрив, топлинно изолиране на покрив и под, изцяло е подменена водопроводната и канализационната инсталации, също така е монтиран  котел  за отопление на газ, осигурена е достъпна среда за хора в неравностойно положение, ремонтирана е мъллниезащитната инсталация, извършен е цялостен ремонт на санитарните помещения, изпълнени са и други допълнителни строително-монтажни работи.

В Разлог обсъдиха обновяването на сградата на общината на стойност 322 375 лв. След ремонта общината е с цялостно топлинно изолиране на външните стени, подмяна на прозорци  и врати със система от PVC профил и стъклопакет, ремонт на покрив, топлинно изолиране на покрив и под, изцяло е подменена водопроводната и канализационната инсталации, също така е монтиран  котел  за отопление на газ, осигурена е достъпна среда за хора в неравностойно положение, ремонтирана е мъллниезащитната инсталация, извъшен е цялостен ремонт на санитарните помещения, изпълнени са и други допълнителни строително-монтажни работи.

Общата стойност на проекта е 322 375.30 лв., от които европейското съфинансиране е в размер на 250 024,97 лв., националното съфинансиране е в размер на 44 122,05 лв., собственото съфинансиране е в размер на 28 288,28 лв.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В обновената административна сграда се помещават Общинско предприятие „Обреден дом”, Общинско предприятие „Паркинги и гаражи”, Дирекция „Социално подпомагане” – Разлог, Регионална здравна инспекция, Общински синдикат на Съюз на КТ „Подкрепа”, териториална  организация на Сдружение „Съюз на слепите”.

Общата стойност на проекта е 322 375.30 лв., от които европейското съфинансиране е в размер на 250 024,97 лв., националното съфинансиране е в размер на 44 122,05 лв., собственото съфинансиране е в размер на 28 288,28 лв.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В обновената административна сграда се помещават Общинско предприятие „Обреден дом”, Общинско предприятие „Паркинги и гаражи”, Дирекция „Социално подпомагане” – Разлог, Регионална здравна инспекция, Общински синдикат на Съюз на КТ „Подкрепа”, териториална  организация на Сдружение „Съюз на слепите”.