От 8 до 12 Ноември 2016 година п-р Мел Бонд гостува в България и послужи с поучение и изцеление на над 1500 човека в Банкя, Самоков, Севлиево и Габрово. Десетки хора приеха физически чудеса и изцеления и най-важното чудо – приеха Господ Исус Христос за свой Господ и Спасител. Най-забележителни физически чудеса бяха: изцеление от синдрома на Паркинсон; прочуването на няколко глухи човека; прохождането на дете с деформиран крак; прохождането на човек, парализиран от кръста надолу; прохождането на човек, ходещ с канадки и пълното изцеление на глухонямо момче. Ето една тайна, която Мел Бонд разкрива: „Докато човек не поиска на 100% да се освободи от проблема си, този демон, който го потиска по един или друг начин, все още има власт и все още управлява! Човек никога няма да бъде пълноценен, щастлив свободен, всичко онова, което Бог иска да бъдете и никага няма да имате всичко, което Бог иска да имате, докато у вас има 1 % от тази грешка или проблем, с който се занимавате да бъдат там, у вас. Трябва да отхвърлите товара с цялото си сърце. Бог казва: Ще ме потърсите и ще ме намерите, когато ме потърсите с цялото си сърце.“ Повече подробности, както и видеозаписи от Богослуженията ще бъдат публикувани по-късно в следните дни.