Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 20 – 24 август 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

Дата/период   Времетраене    Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Бобов дол

На 20.08.2018 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 08:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 21.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 08:30 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 22.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 08:30 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 09:00 – 16:00 ч./   На 23.08.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 10:30 – 11:00 ч./ –  Големо Село

На 20.08.2018 г. /08:45 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 08:45 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 10:00 – 15:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 21.08.2018 г. /08:45 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 08:45 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 10:00 – 15:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 22.08.2018 г. /08:45 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 08:45 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Паничарево:   УПИ-VІ-102,Кв. 16

На 20.08.2018 г. /08:45 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 08:45  16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 10:00 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 21.08.2018 г. /08:45 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 08:45 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 10:00 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 22.08.2018 г. /08:45 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 08:45 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Долистово:   I-89,Кв.25, ХII-257,Кв.19

На 20.08.2018 г. /08:45 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 08:45 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 21.08.2018 г. /08:45 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 08:45 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 22.08.2018 г. /08:45 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 08:45 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Шатрово:   067016, VІ-255, Кв.27

На 20.08.2018 г. /08:45 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 21.08.2018 г. /08:45 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 22.08.2018 г. /08:45 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 23.08.2018 г. /14:00 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Баланово:   Стопански Двор, ХІІІ – 329, Кв. 16;  Блато:   махала Хановете, Местност Турските Ниви;  Големо Село:   VI,Кв.10, ПИ 361,Кв. 37, ПИ 452,Кв.3;  Голям Върбовник:   011066, 262, УПИ VIII-277,Кв. 23, УПИ ІІІ 247, Кв.25;  Локвата;  Мали Върбовник:   УПИ – 1-9;  Мало Село:   IV-17,Кв.3, Станке Димитров, УПИ Vі-3,Кв.1;  Мламолово:   371, VI-618,Кв.19, VII-389,Кв.30, Бор, Бузлуджа, Вихър, Горещица, Еделвайс, Елин Пелин, Здравец, Иглика, Колош, Крайречека, Люляк, Марица, Местност Асара, Миньорска, Мусала, Никола Вапцаров, Осогово, Пионер, Пирин, Първи Май, Рила, Родопи, Роза, Росица, Руен, Спартак, Станке Димитров, Стопански Двор, Сълзица, Теменуга, Тинтява, Яворов, Ягода, Янтра;  Мърводол;  Палатово:   083002;  Пастух:   Местност Падина;  Циклово;

На 20.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 21.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 22.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 23.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 24.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Мала Фуча:   44

На 22.08.2018 г. /10:00 – 15:30 ч./   На 23.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Големо Село:   VI,Кв.10, ПИ 452,Кв.3

На 23.08.2018 г. /09:00 – 11:00 ч./ –  Град Дупница

На 23.08.2018 г. /14:00 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Паничарево

На 24.08.2018 г. /09:00 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Бобов Дол:   Васил Коларов, Васил Чучуков, Двадесет и Седми Октомври, Димитър Благоев, Иван Вазов, Комсомолска, Младост, Негулица, Пролет, Самуил, Свети Спас, Свилен Русев, Стубело

На 24.08.2018 г. /09:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Бобов Дол:   Васил Коларов, Георги Димитров, Двадесет и Седми Октомври, Димитър Благоев, Иван Вазов, Йорданка Николова, Кирил и Методи, Малчика, махала Джельова, Никола Й. Вапцаров, Общински Пазар, Осми Март, Рила, Свети Спас, Свилен Русев, Стефан Стамболов, Х Кв.49

На 24.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Големо Село:   ПИ 361,Кв. 37

Община Дупница

На 20.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Дупница:   Аракчийски Мост, Асен Меджидиев, Асен Меджидиев, Бачо Киро, Бачо Киро, Братя Миладинови, Братя Миладинови, Генерал Георги Тодоров, Еделвайс, Еделвайс, Жива Вода, Жива Вода, Иван Шишман, Иван Шишман, Каваклия, Комитска, М. Гурдево, Максим Горки, Максим Горки, Местност Гурдево, Местност Караболюка, Местност Разсадника, Метоха, Никола Малашевски, Николаевска, Орлинска, Патрики Сандев, Професор Ал. Балабанов, Професор Ал. Балабанов, Теменуга, Фенерка, Фенерка, Хан Кубрат

На 21.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 22.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 23.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 24.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Дупница:   Асен Меджидиев, Асен Меджидиев, Бачо Киро, Бачо Киро, Братя Миладинови, Братя Миладинови, Генерал Георги Тодоров, Еделвайс, Еделвайс, Жива Вода, Жива Вода, Иван Шишман, Иван Шишман, Каваклия, Максим Горки, Максим Горки, Метоха, Николаевска, Орлинска, Професор Ал. Балабанов, Професор Ал. Балабанов, Теменуга, Фенерка, Фенерка

На 23.08.2018 г. /09:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Блатино:   000195, 000212, 005026, 005053, Екатте 04354

На 23.08.2018 г. /09:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Дупница:   68789.551.8, 68789.552.38, Каваклия, Местност Бели Янко, Местност Лъката, Орлинска, Софийско Шосе

На 23.08.2018 г. /09:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Дяково:   23, Дяково, махала Крич, УПИ I-138,Кв. 10, УПИ ІІІ-204,205,206,Кв.20, УПИ ХіV

На 23.08.2018 г. /09:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Кременик:   XXII-98,Кв.10

На 23.08.2018 г. /09:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Мламолово:   IX-25,Кв.9, Iх-179,Кв.11, Бистрица, Бор, Бузлуджа, Вихър, Горещица, Ела, Калина, Кокиче, Малина, Местност Трапчине, Миньорска, Никола Вапцаров, Рила, Руднината, Станке Димитров, Старата Линия, Теменуга

На 23.08.2018 г. /09:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Пиперево:   56349.0.159, 56349.6.37, 68789.250.87, Дупнишка Комуна, Местност Стопански Двор, Мтп Шивашки Цех, С. Пиперево, Общ. Дупница, ХхVIII,Кв.39

На 23.08.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Бобов Дол:   Антим Първи, Двадесет и Седми Октомври, Ивайло, Колош, Осми Март, Самуил, Свети Спас, Стубело

На 23.08.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Делян, Общ. Дупница:   Хіх-164,Кв. 12, III-21.Кв.4, Парцел ІV-485, Кв.13

На 23.08.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Дяково

На 23.08.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Тополница, Общ. Дупница:   Местност Дрено, Нупи-1609

На 23.08.2018 г. /11:30 – 12:00 ч.; 13:30 – 14:00 ч./ –  Дупница:   68789.609.179 Никола Малашевски, 68789.609.55.1, 68789.609.601, Ана Малашевска, Аракчийски Мост, Васил Левски, Венелин, Втори Януари, Иглика, Индустриална, Климент Охридски, Крайречна, Лилия, Малина, Местност Караболюка, Миньор, Никола Малашевски, Отец Паисий, Пейо К. Яворов, Пирин, Прогона, Разметаница, Свети Иван Рилски, Стефан Караджа, Страхил Войвода, Тишина, ТП Помпена Станция на Тец Б.Дол, Труд, Хаджи Димитър, Чаталджа, Яворов

На 23.08.2018 г. /11:30 – 12:00 ч.; 13:30 – 14:00 ч./ –  Дупница:   I,Кв.124 Ж.П Гара, Антим I, Антон Страшимиров, Аракчийски Мост, Бистрица, Васил Левски, Велико Търново, Втори Януари, Възход, Генерал Владимир Вазов, Георги Икономов, Гр. Дупница, УПИ V, Кв.191, Доктор Сапунджиев, Дунав, Жп Гара Приемна, Крайречна, Кресна, Любен Каравелов, Македония, Местност Курт Дере, Мир, Никола Малашевски, Опълченска, Отец Паисий, Патриарх Евтимий, Площад Независимост, Прогона, Раковска, Родопи, Руен, Свети Иван Рилски, Свобода, Скопие, Стефан Караджа, Страхил Войвода, Тракия, Тютюнева Долина, УПИ II – 449, Кв.1911, Хаджи Димитър, Хан Крум, Христо Смирненски, Чавдар Войвода, Чаталджа, Шейново, Южен

На 23.08.2018 г. /11:30 – 14:00 ч./ –  Дупница:   Прогона

На 23.08.2018 г. /14:00 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Джерман:   207635051294

На 23.08.2018 г. /14:00 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Дупница:   68789.173.5, №1624, Алеко, Аракчийски Мост, Балановска Пътека, Васил Левски, Индустриална, Комитска, М. Гурдево, Местност Балановски Рид, Местност Гурдево, Местност Караболюка, Местност Разсадника, Никола Малашевски, Патрики Сандев, Пътен Възел Дупница Юг, Разметаница, Скакавица, Труд, Хан Кубрат

На 23.08.2018 г. /14:00 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Пиперево:   Мтп Шивашки Цех, С. Пиперево, Общ. Дупница

На 23.08.2018 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Джерман

На 23.08.2018 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Дупница:   Аракчийски Мост, Разметаница

На 24.08.2018 г. /11:15 – 11:45 ч.; 11:15 – 13:00 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Гюргево

На 24.08.2018 г. /11:15 – 11:45 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Дупница:   68789.21.19, 87727,16,179, Каваклия, М. Динката, Местност Барактарица, Местност Драгоина Могила, Орлинска, Отец Атанасий Чолаков, Отовица, Самоковско Шосе, Саморанска, Софийско Шосе

На 24.08.2018 г. /11:15 – 11:45 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Крайници:   39339.117.68, 39339.142.19, Александър Димитров, Александър Стамболийски, Андрей Жданов, Априлско Въстание, Арда, Асен Златаров, Баба Е Механджийска, Баба Тонка, Батак, Бончук, Бузлуджа, Васил Демиревски, Васил Коларов, Васил Левски, Васко Манолов, Верила, Волга, Възраждане, Генерал Заимов, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Раковски, Гергана, Джубрена, Димчо Дебелянов, Добри Чинтулов, Дунав, Дупнишка Комуна, Еделвайс, Жабокрек, Захари Стоянов, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Йордан Долдуров, Йорданка Николова, Кирил и Методий, Кирил Овчарченски, Климент Охридски, Кокиче, Костадин Чорбаджийски, Крайречна, Любен Каравелов, Максим Горки, Малчика, Мара Петлякова, Местност Гугугица, Младост, Неофит Рилски, Одрин, Осми Март, Отец Паисий, Паисий Хилендарски, Панайот Волов, Пейо Яворов, Петко Славейков, Пролетарска, Райко Даскалов, Рила, Самуил, Солун, Ст.Димитров, Стопански Двор, Стоян Лудев, Трети Гв. Полк, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Механджийски, Чаталджа, Черно Море, Яне Сандански

На 24.08.2018 г. /11:15 – 11:45 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Самораново:   Митко Палаузов, Саморанска

На 24.08.2018 г. /11:15 – 11:45 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Сапарева Баня:   65365.46.10, XV-2268, Кв.44, Албена, Александър Стамболийски, Болярица, Бор, Валявица, Васил Петлешков, Верила, Веслец, Вихрен, Волов, Германея, Джерман, Джуганица, Димитър Чучуганов, Иван Вазов, Иван Рилски, Йордан Михайлов, Йордан Попмихайлов, Кирил и Методи, Коста Петров, Лакатница, Лоза, Любен Каравелов, Местност Бончук, Местност Под Селото, Момина Сълза, Никола Вапцаров, Отец Паисий, Плиска, Победа, Пролет, Раковски, Рила, Св.Илия, Синчец, Скобелев, Славяни, Стефан Караджа, Стоил Косовски, Стопански Двор, Тинтява, УПИ 65365.46.56 Средна Вода, Фенерка, Хан Аспарух, Христо Ботев, Чавдар Войвода, Юри Гагарин

На 24.08.2018 г. /11:15 – 11:45 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Червен Брег:   Александър Стамболийски, Баба Парашкева, Баба Тонка, Бачо Киро, Бенковски, Бончук, Бузлуджа, Васил Демиревски, Васил Коларов, Васил Левски, Верила, Гагарин, Георги Димитров, Гурко, Джубрена, Димитър Благоев, Иван Вазов, Йорданка Николова, Кирил и Методий, Лиляна Димитрова, Любен Каравелов, Максим Горки, Малчика, Маршал Толбухин, Местност Могилите, Местност Рибарници, Митко Палаузов, Мусала, Никола Вапцаров, Оборище, Общ.Дупница, Опълченска, Партизанска, Пионерска, Плиска, Райна Княгиня, Раковски, Рила, Станке Димитров, Стопански Двор, Трети Гвардейски Полк, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шипка

На 24.08.2018 г. /11:15 – 11:45 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Яхиново:   87727.13.18.2, 87727.14.69, 87727.17.1, 87727.20.2, 87727.203.284, Алеко Константинов, Ангел Кънчев, Бузлуджа, Васил Априлов, Васил Демиревски, Васил Левски, Генерал Гурко, Генерал Скобелев, Генерал Столетов, Георги Раковски, Девети Септември, Димчо Дебелянов, Доктор Петър Берон, Иван Вазов, Иглика, Йордан Йовков, Йорданка Николова, Кокиче, Коста Петров, Любен Каравелов, Марин Дринов, Марсилия, Местност Полето, Опълченска, П Р Славейков, Патриарх Евтимий, Пейо Яворов, Река Джубрена, Стефан Караджа, Стопански Двор, Трети Март, УПИ – II Кв. 39, Христо Ботев, Яхинско Шосе

На 24.08.2018 г. /11:15 – 13:00 ч./ –  Сапарева Баня:   65365.46.10, XV-2268, Кв.44, Албена, Александър Стамболийски, Болярица, Бор, Валявица, Васил Петлешков, Верила, Веслец, Вихрен, Волов, Германея, Джерман, Джуганица, Димитър Чучуганов, Иван Вазов, Иван Рилски, Йордан Михайлов, Йордан Попмихайлов, Кирил и Методи, Коста Петров, Лакатница, Лоза, Любен Каравелов, Местност Бончук, Местност Под Селото, Момина Сълза, Никола Вапцаров, Отец Паисий, Плиска, Победа, Пролет, Раковски, Рила, Св.Илия, Синчец, Скобелев, Стефан Караджа, Стоил Косовски, Стопански Двор, Тинтява, УПИ 65365.46.56 Средна Вода, Фенерка, Хан Аспарух, Христо Ботев, Чавдар Войвода, Юри Гагарин

На 24.08.2018 г. /11:15 – 13:00 ч.; 11:15 – 11:45 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Сапарево:   00455042, 045132, X-2698, І-2332,Кв.66, Айдарска, Бачо Киро, Божур, Бузлуджа, Васил Левски, Венелин, Верила, Витоша, Вражалец, Дамка, Иглика, Извора, Искър, Калоян, Киндо, Лале, Минзухар, Могилата, Морава, Мусала, найден Дринов, Никлин Камък, Осми Март, Павел Бобеков, Паисий, Пейо Яворов, Планинец, Райна Княгиня, Ридо, Ръжана, Седемте Рилски Езера, Средна Гора, Старио Камък, Стопански Двор, Струма, Теменужка, Тодор Влайков, Хаджи Димитър, Хаджи Иван, Хан Аспарух, Христо Ботев, Цар Асен, Шипка, Ягода

Община Кюстендил

На 20.08.2018 г. /08:15 – 16:00 ч./   На 21.08.2018 г. /08:15 – 16:00 ч./   На 22.08.2018 г. /08:15 – 16:00 ч./   На 23.08.2018 г. /08:15 – 16:00 ч./   На 24.08.2018 г. /08:15 – 16:00 ч./ –  Гърляно:   махала Реката

На 20.08.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ –  Багренци:   Александър Стамболийски, Андон Разсипийски, Бачо Киро, Васил Коларов, Васил Левски, Васил Петлешков, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Зеленков, Георги С. Раковски, Григор Чергов, Дим.Разсипийски, Димитър Каляшки, Дядо Иван Самоволеца, Емил Шекерджийски, Землище на С.Багренци и С.Граница, Иван Вазов, извън регулация, Ильо Войвода, Йордан Каймакански, Кирил Орловски, Криволак, Крум Джиджински, Любен Каравелов, Местност До Селото, Митко Палаузов, Осогово, Паисий Хилендарски, Панайот Волов, Панайот Хитов, Райна Княгиня, Рила, Руен, Румена Войвода, Стара Планина, Стефан Караджа, Струма, Тодор Каблешков, Харалампи Разсипийски, Христо Ботев, Шипка

На 20.08.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ –  Берсин

На 20.08.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ –  Гирчевци:   Александър Стамболийски, Васил Коларов, Димитър Каляшки, Иван Вазов, Марин Дринов, Никола Вапцаров, Христо Ботев

На 20.08.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ –  Горна Гращица:   Александър Димитров, Антон Иванов, Двадесет и Трети Септември, Девети Май, Девети Септември, Дрин, Изгрев, Ленин, Любен Каравелов, Местност Заечки Камик, Опълченска, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Симеон, Юри Гагарин

На 20.08.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ –  Долна Гращица:   Александър Стамболийски, Васил Левски, Владимир Ил. Ленин, Георги Димитров, Георги Кирков, Девети Септември, Иван Вазов, Иглика, Лиляна Димитрова, Местност Дупките, Местност Ридо, Митко Палаузов, Оборище, Първи Май, Румена Войвода, Свилен Русев, Свобода, Стефан Караджа, Христо Ботев, Шипка

На 20.08.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ –  Долна Козница:   22112.500.2

На 20.08.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ –  Друмохар:   махала Брашненица

На 20.08.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ –  Жабокрът:   Александър Стамболийски, Бузлуджа, Васил Коларов, Васил Левски, Девети Септември, Еделвайс, Ивайло, Иван Вазов, извън регулацията, Калоян, Местност Върбата, Оборище, Овощарска, Осми Март, Осогово, Пауталия, Плиска, Помпулузки Бахчи, Средец, Струма, Суха Река, Христо Ботев, Шипка

На 20.08.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ –  Катрище:   Боян Колев, Васил Коларов, Васил Левски, Девети Септември, Димитър Каляшки, Здравка Сапунджийска, Капитан Петко Войвода, Местност Валого, Местност Забел, Мир, Млада Гвардия, Могила, Първи Май, Стефан Димитров Иванов, Стоил Колев, Странджата, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Червена Армия

На 20.08.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ –  Кюстендил:   Местност Николичевски Път

На 20.08.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ –  Лиляч:   Местност Войника

На 20.08.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ –  Невестино, Общ. Невестино:   VI-124, Александър Стамболийски, Асен Златаров, Батак, Бузлуджа, Васил Левски, Владимир Поптомов, Гео Милев, Георги Трайков, Димитър Каляшки, Елин Пелин, Здравец, Земен, Кокиче, Максим Горки, махала Развигорска, махала Разсолкова, махала Синорска, Местност Дренето, Митко Палаузов, Никола Вапцаров, Пробуда, Първи Май, Струма, УПИ ІХ-61,63,70, Кв.22, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Юрий Гагарин

На 20.08.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ –  Нови Чифлик:   Бивш Стопански Двор, Борис Тасев, Васил Левски, Владимир Заимов, Девети Септември, Иван Вазов, Никола Вапцаров, Паисий Хилендарски, Панайот Волов, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски

На 20.08.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ –  Плешивец:   Дванадесета

На 20.08.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ –  Таваличево:   Атанас Малинов, Васил Демиревски, Васил Левски, Велин Богданов, Виден, Георги Димитров, Григор Манев, Девети Септември, Димитър Благоев, Еверест, Иван Калфин, Искър, Кирил Мазнев, Кирил Николов-Странджата, Кокиче, Костадин Чесновски, Ленин, Мусала, Осогово, Пирин, Рила, Руен, Станке Димитров, Стефан Димитров, Страцин, Струма, Харалампи Аничкин, Харалампи Митов, Христо Ботев, Христо Манев, Юри Гагарин

На 20.08.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ –  Търновлаг:   Васил Йорданов, Иван Андонов, Кирил Тонев, Лиляна Димитрова, Мата Стоименова, Осогово, Партизанска, Стоян Стоименов, Струма, Трети Март

На 20.08.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ –  Четирци:   М.Топилата, махала Ямен

На 20.08.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 12:30 – 14:00 ч./   На 21.08.2018 г. /09:30 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 22.08.2018 г. /09:30 – 10:15 ч.; 09:30 – 16:00 ч./ –  Неделкова Гращица

На 20.08.2018 г. /09:15 – 14:00 ч./ –  Таваличево:   Васил Демиревски, Виден, Георги Димитров, Димитър Благоев, Искър, Костадин Чесновски, Осогово, Станке Димитров, Стефан Димитров, Харалампи Митов, Юри Гагарин

На 20.08.2018 г. /09:30 – 10:00 ч./ –  Кюстендил:   Рудник Катрище

На 20.08.2018 г. /09:45 – 16:00 ч./   На 21.08.2018 г. /09:45 – 16:00 ч./   На 22.08.2018 г. /09:45 – 16:00 ч./   На 23.08.2018 г. /09:45 – 16:00 ч./   На 24.08.2018 г. /09:45 – 16:00 ч./ –  Драгойчинци:   махала Богданова, махала Бозкина, махала Гигина, махала Гигинци, махала Градско Ливаде, махала Дайчова, махала Деяница, махала Джикаре, махала Дълги Лом, махала Дърнелци, махала Зеинци, махала Злондон, махала Корита, махала Куркина, махала Малка Падина, махала Митарци, махала Пейчинова, махала Село, махала Средно Осое, махала Чорбаджийска, махала Ширилова

На 20.08.2018 г. /09:45 – 16:00 ч./   На 21.08.2018 г. /09:45 – 16:00 ч./   На 22.08.2018 г. /09:45 – 16:00 ч./   На 23.08.2018 г. /09:45 – 16:00 ч./   На 24.08.2018 г. /09:45 – 16:00 ч./ –  Побит Камък, Общ. Трекляно:   махала Возчукар, махала Джокинци, махала Село

На 21.08.2018 г. /09:30 – 10:15 ч.; 09:30 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 22.08.2018 г. /09:30 – 10:15 ч.; 09:30 – 16:00 ч.; 09:30 – 16:00 ч./ –  Згурово

На 21.08.2018 г. /09:30 – 10:15 ч.; 09:30 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 22.08.2018 г. /09:30 – 10:15 ч.; 09:30 – 16:00 ч.; 09:30 – 16:00 ч./ –  Пелатиково:   махала Брусарска, махала Бумбарска, махала Горовска, махала Дръчките, махала Карпуска, махала Кацарска, махала Леската, махала Лодарска, махала Манчовска, махала Орешарска, махала Очипалска, махала Попанска, махала Раковска, махала Селишка, махала Суровичка, махала Сърнатичка, махала Траянци, махала Тръстеник, махала Харизанска, махала Чифлико, махала Шеовци, махала Шишовска, махала Шопска, махала Янкуловци

На 21.08.2018 г. /09:30 – 10:15 ч.; 09:30 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 22.08.2018 г. /09:30 – 10:15 ч.; 09:30 – 16:00 ч.; 09:30 – 16:00 ч./ –  Рашка Гращица:   Александър Стамболийски, Асен Китанов, Васил Коларов, Васил Левски, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Раковски, Девети Септември, Зора, махала Гьошевска, махала Каменичка, махала Лазовска, махала начковска, махала Ненкова, махала Сухар, Никола Вапцаров, Пролет, Стоян Заимов, Христо Ботев

На 21.08.2018 г. /09:30 – 10:15 ч.; 09:30 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 22.08.2018 г. /09:30 – 10:15 ч.; 09:30 – 16:00 ч.; 09:30 – 16:00 ч./ –  Смоличано:   махала Бачовска, махала Беловинска, махала Габерлийска, махала Гьоревци, махала Каргалий, махала Мангелска, махала Миринска, махала Райков Рид, махала Реката, махала Св.Ана, махала Сделище, махала Хаджийска, махала Чифлико, махала Чорбаджийска, махала Чукарлийска, махала Юговци

На 21.08.2018 г. /09:30 – 10:15 ч.; 09:30 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 22.08.2018 г. /09:30 – 10:15 ч.; 09:30 – 16:00 ч.; 09:30 – 16:00 ч./ –  Страдалово:   махала Борачичка, махала Геберо, махала Дъбовска, махала Заячка, махала Иванковци, махала Кьосевци, махала Лингурска, махала Логодашка, махала Нечемска, махала Орничарска, махала Пешовска, махала Реката, махала Рудишка, махала Рудище, махала Стамболийска, махала Шаинска, махала Ширилийска, махала Шияне, махала Шиячка

На 21.08.2018 г. /09:30 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 22.08.2018 г. /09:30 – 10:15 ч.; 09:30 – 16:00 ч./ –  Ваксево:   Александър Стамболийски, Васил Коларов, Васил Левски, Георги Димитров, Деветнадесета, Деветнадесети Февруари, Димитър Благоев, Димитър Евтимов, Димитър Каляшки, Елешница, Зафир Николов, Кирил и Методий, Койно, Ленин, махала Адамска, махала Албания, махала Баздарска, махала Бантовска, махала Бела Вода, махала Воденичарска, махала Горна Йовчовска, махала Горчовска, махала Гошевска, махала Грънчарска, махала Гърличка, махала Гъскарска, махала Гюрова, махала Димовска, махала Долна Дралевска, махала Долна Йовчовска, махала Дралевска, махала Дърманска, махала Занева, махала Заячка, махала Испорска, махала Йовкинска, махала Кадрамска, махала Камберска, махала Каменичка, махала Карамфиленска, махала Ковачка, махала Котаранска, махала Кузумска, махала Кумбазка, махала Лазарска, махала Лапевска, махала Лесичкова, махала Маджирска, махала Маринкова, махала Михтарска, махала Моравска, махала Мулова, махала Падинарска, махала Парлапанска, махала Песокарска, махала Петачка, махала Пупулска, махала Рановска, махала Русулска, махала Сапунджийска, махала Селишка, махала Семенска, махала Симонска, махала Соколовска, махала Соколчева, махала Средна махала, махала Станковска, махала Стойчовска, махала Тасковска, махала Текемска, махала Треновска, махала Хаджийска, махала Цанкина, махала Чорбаджийска, махала Чукарлийска, махала Шаренкова, махала Шукалска, махала Юзунска, Никола Важаров, Никола Камбера, Никола Мирчев, Славчо Павлов, Сотир Васев, Стоядин Иванов, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Юри Гагарин

На 21.08.2018 г. /09:30 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 22.08.2018 г. /09:30 – 10:15 ч.; 09:30 – 16:00 ч./ –  Еремия:   махала Брезалийска, махала Бумбарска, махала Влашка, махала Геровска, махала Гугушанска, махала Златковска, махала Ивановска, махала Керелска, махала Ковачка, махала Костовска, махала Лесовска, махала Манчовци, махала Марковска, махала Мурджовска, махала Мухтийска, махала Пенковска, махала Рекалска, махала Сарамандовци, махала Секалска, махала Стаменковци, махала Стойковска, махала Тинтилиговска, махала Тотевска, махала Фудулска, махала Цинцовска, махала Цоцоманска, махала Чифличка, махала Чукардова, махала Шопска, махала Щърбевци, махала Якимовска, махала Яновска

На 21.08.2018 г. /09:30 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 22.08.2018 г. /09:30 – 10:15 ч.; 09:30 – 16:00 ч./ –  Илия:   махала Груйовска, махала Делийска, махала Карадачка, махала Кацарска, махала Левковци, махала Миленска, махала Мишовска, махала Ралинска, махала Рекалийска, махала Тузлучка, махала Чукарска

На 21.08.2018 г. /09:30 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 22.08.2018 г. /09:30 – 10:15 ч.; 09:30 – 16:00 ч./ –  Лелинци:   Васил Левски, махала Горна

На 21.08.2018 г. /09:30 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 22.08.2018 г. /09:30 – 10:15 ч.; 09:30 – 16:00 ч./ –  Тишаново:   махала Божковци, махала Воденица, махала Гълъбовска, махала Ивановска, махала Качанска, махала Колевска, махала Митковска, махала найденци, махала Новковска, махала Реката, махала Тутковска, махала Хайдушка, махала Цървилото, махала Янчовска

На 21.08.2018 г. /09:30 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 22.08.2018 г. /09:30 – 10:15 ч.; 09:30 – 16:00 ч./ –  Църварица:   махала Гракалска, махала Карадачка, махала Копривен, махала Реката, махала Укалска

На 21.08.2018 г. /09:30 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 22.08.2018 г. /09:30 – 16:00 ч.; 09:30 – 10:15 ч./ –  Берсин:   Александър Стамболийски, Асен Златаров, Бузлуджа, Васил Коларов, Васил Левски, Вола, Възраждане, Георги Димитров, Георги Зарев, Георги Раковски, Гоце Делчев, Димитър Благоев, Димитър Каляшки, Иван Вазов, извън регулация, Козлодуй, Комунизъм, махала Стубела, Полет, Първи Май, Свобода, София, Хаджи Димитър, Христо Смирненски, Чавдар

На 21.08.2018 г. /09:30 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 22.08.2018 г. /09:30 – 16:00 ч.; 09:30 – 10:15 ч./ –  Друмохар:   махала Ангеловци, махала Джоганска, махала Табачка, махала Таушанска, Местност Сврътките

На 21.08.2018 г. /09:30 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 22.08.2018 г. /09:30 – 16:00 ч.; 09:30 – 10:15 ч./ –  Кадровица:   махала Постолска, махала Станкова

На 21.08.2018 г. /09:30 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 22.08.2018 г. /09:30 – 16:00 ч.; 09:30 – 10:15 ч./ –  Търсино

На 21.08.2018 г. /09:30 – 16:00 ч.; 09:30 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 22.08.2018 г. /09:30 – 10:15 ч.; 09:30 – 16:00 ч.; 09:30 – 16:00 ч./ –  Длъхчево-Сабляр:   махала Милчовска, Местност Орехчето

На 21.08.2018 г. /15:30 – 16:00 ч./   На 22.08.2018 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Граница:   Антим Първи, Арда, Бачо Киро, Беласица, Вела Пеева, Вола, Дъбо, Искър, Йорданка Николова, Кирил Самоволски, Лиляна Димитрова, Любен Каравелов, Манастир Света Лука, Места, Местност Манастира, Местност Ридо, Местност Шамака, Мусала, Неофит Рилски, Нов Живот, Осми Март, Осоговска, Панайот Волов, Партизанска, Пенчо Славейков, Пионерска, Пирин, Пролет, Първи Май, Рила, Руен, Славянска, Стефан Караджа, Стопански Двор, Струма, Филип Тотю, Хаджи Димитър, Харалампи Аничкин, Христо Ботев

На 21.08.2018 г. /15:30 – 16:00 ч./   На 22.08.2018 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Кюстендил:   Белият Камък, Дупнишко Шосе, Местност Самали Баир, Местност Хисарлъка, Станкевско Шосе, Цар Освободител

На 21.08.2018 г. /15:30 – 16:00 ч./   На 22.08.2018 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Пиперков Чифлик:   Бурназо, Васил Коларов, Васил Левски, Владимир Заимов, Гео Милев, Георги Димитров, Димитър Каляшки, Зинови Григоров, Иван Вазов, Ильо Войвода, Йорданка Николова, Кирил и Методий, Крум Стоянов, Ленин, Лиляна Димитрова, махала Дядо Манова, махала Суха Река, Местност Друмарката, Местност Капинката, Митко Палаузов, Нов Живот, Отец Паисий, Пенчо Славейков, Руен, Хаджи Димитър, Харалампи Аничкин, Христо Ботев, Христо Смирненски, Юри Гагарин

На 21.08.2018 г. /15:30 – 16:00 ч./   На 22.08.2018 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Слокощица:   Александър Димитров, Ален Мак, Бачо Киро, Васил Коларов, Васил Левски, Генерал Заимов, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Кръстев, Георги С. Раковски, Димитър Канин, Добри Чинтулов, Елин Пелин, Зинови Григоров, Иван Вазов, Иван Шишман, Искър, Кокиче, Кубрат, Любен Каравелов, Марин Дринов, махала Селото, Местност Змиярника, Местност Кръста, Местност Мичевица, Местност Ридо, Местност Саманли Баир, Мусала, Никола Въжаров, Орлица, Пробуда, Пролет, Пролетарска, Спортист, Стоян Лудев, Христо Ботев, Христо Смирненски

На 23.08.2018 г. /08:45 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 24.08.2018 г. /08:45 – 09:45 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Кюстендил:   Боровец, Гюешевско Шосе, Димитър Иванов, Еделвайс, Запад, Здравец, Изгрев, Йордан Йовков, Калосия, Колуша, Мария Грубешлиева, Местност Гола Велика, Млада Гвардия, Осоговска, Петко Войвода, Професор Георги Паспалев, Румена Войвода, Сенокос, Студен Кладенец, Теменужка, Тинтява, УПИ I Кв.385 Ул.Цар Освободител, Цар Освободител, Черешово Топче, Шипка

На 23.08.2018 г. /08:45 – 16:30 ч./   На 24.08.2018 г. /08:45 – 16:30 ч./ –  Кюстендил:   Боровец, Здравец, Изгрев, Калосия, Колуша, Студен Кладенец, Тинтява, Черешово Топче

Община Рила

На 22.08.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Пастра:   55539.100.132, Местност Туфано, Пастра, ПИ №55539.100.207, Стопански Двор

На 22.08.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Перник:   Кристал Блокове

На 22.08.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Рила:   Местност Горхим, Местност Елешница

На 22.08.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Рилски Манастир:   028005, Местност Бачкова Чешма, Местност Биволарника, Местност Владичина Поляна, Местност Горско Стопанство, Местност Горхим, Местност Елешница, Местност Илийна Река, Местност Кирилова Поляна, Местност Пчелина, Местност Турското Парче

На 22.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Рилски Манастир:   028005, Местност Бачкова Чешма, Местност Биволарника, Местност Кирилова Поляна

Община Сапарева баня

На 23.08.2018 г. /09:30 – 10:00 ч./   На 24.08.2018 г. /11:15 – 11:45 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Овчарци, Общ. Сапарева Баня:   020101, 027028, Баба Тонка, Бор, Васил Левски, Васил Попов, Верила, Водопада, Георги Бенковски, Георги Раковски, Горица, Гоце Делчев, Дръндарица, Дъбевица, Здравец, Златни Брегове, Иван Рилски, Искра, Кокиче, Липа, Лозана, Мановица, Местн. &Quot;Грабежо&Quot;, Местност Герена, Местност Песоко, Местност През Реката, Местност Ридо, Местност Фидиня, Незабравка, Никола Вапцаров, Осми Март, Отец Паисий, Панайот Волов, Плиска, Прогона, Ридо, Рила, Рилски Езера, Седемнадесети Март, Синчец, Спартак, Сталевица, Хаджи Димитър, Христо Ботев

На 23.08.2018 г. /09:30 – 10:00 ч./   На 24.08.2018 г. /11:15 – 11:45 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Паничище:   300 В Отдел 04,Ид.65365.210.970, II, II,Кв.8, Іх – Кв. 8, Местност Гюндера, Паничище Почивна Станция, Планински Курорт, Сухото Езеро, УПИ – І ,Кв. 70, УПИ VIII Кв.10

На 23.08.2018 г. /09:30 – 10:00 ч./   На 24.08.2018 г. /11:15 – 11:45 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Ресилово:   026170, 027007, 100005, Акация, Александър Стамболийски, Асаница, Бачо Киро, Бенковски, Борчета, Вария, Васил Левски, Верила, Волов, Гагарин, Горица, Джерман, Димчо Дебелянов, Еделвайс, Захари Зограф, Здравец, Иван Вазов, Иван Рилски, Иглика, Игликина Поляна, Изгрев, Индже Войвода, Калоян, Красна Поляна, Лаката, Липа, Любен Каравелов, Местноста над Селото, Община Сапарева Баня, Омуртаг, Отец Паисий, Павлеви Ливади, Пирин, Плана, Плиска, Раковски, Рила, Родопи, Роза, Севрия, Синчец, Софроний, Спартак, Стадиона, Стефан Караджа, Стопански Двор, Теменужка, Трети Март, УПИ – Vіі-672,Кв.36, ХIV-11,Кв.5, Хан Аспарух, Хан Крум, Христо Ботев, Цар Самуил, Цар Симеон, Чавдар Войвода, Шипка, Шумата, Яворов, Янтра

На 23.08.2018 г. /09:30 – 10:00 ч./   На 24.08.2018 г. /11:15 – 11:45 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Самораново:   65245,6,153, 65245.1.214, 65245.4.266.1, 65245.4.405, 65245.4.440, 65245.45.4.416, 65245.6.499.1, Александър Стамболийски, Александър Стоименов, Балкан, Бор, Борислав Стоилов, Васил Демиревски, Васил Левски, Васил Петлешков, Георги Димитров, Девети Май, Дренски Рид, Захари Стоянов, Здравец, Йордан Анин, Йордан Дотин, Кв.16, Комсомолец, Крайречна, Ленин, Липа, Марков Камък, Местност Златковица, Местност Марков Камък, Местност Отовица, Митко Палаузов, Мусала, Ненко Пиперков, Оборище, Отовица, Партизанска, Пейо Яворов, Раковска, Рила, Самуил, Скакавица, Стаменко Градевски, Стопански Двор, Христо Ботев, Цар Крум, Черни Връх, Юри Гагарин

На 23.08.2018 г. /09:30 – 10:00 ч./   На 24.08.2018 г. /11:15 – 11:45 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Сапарева Баня:   032046, 65365,601,10, 65365.210.111, 65365.31.45, 65365.32.226, 65365.32.353, 65365.601.186, 65365.602.602, I ,Кв.74, III, Кв.125, LxxVі,Кв. 74 Идент. 65365.602.375, LxxxIV-2797,Кв.74, Ііі-3071,Кв.120, Александър Стамболийски, Ангел Кънчев, Баба Тонка, Бачо Киро, Болярица, Бор, Бреза, Бригадирска, Буйов Рид, Валявица, Васил Априлов, Васил Левски, Васил Петлешков, Веслец, Волов, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Терзийски, Германея, Гюрица, Детелина, Джерман, Джуганица, Димитър Чучуганов, Дъга, Еделвайс, Здравец, Иван Вазов, Иван Рилски, Иглика, Извънрегулация, Йордан Михайлов, Йордан Попмихайлов, Княз Борис, Кокиче, Коста Петров, Крайречна, Кръстю Софрониев, Липа, Ловна, Лоза, Малина, Местност Бончук, Местност Водни Дол, Местност Зелени Преслап, Местност Света Вода, Местност Сиракова Круша, Местонст Грамчова Чешма, Момина Сълза, Мусала, Незабравка, Никола Вапцаров, Нов Живот, Омуртаг, Опълченска, Осми Март, Отец Паисий, Паничище, Перуника, Перущица, ПИ – 1351, ПИ Lxxxііі; Кв.74, ПИ №65365.210.111 М.Юрта, Плиска, Победа, Преспа, Пчела, Радецки, Раковски, Рилски Езера, Роза, Св.Варвара, Света Богородица, Серафим Йорданов, Синчец, Скакавица, Скобелев, Славейков, Славяни, Слога, Стоил Косовски, Стопански Двор, Тинтява, Тракия, Трети Март, УПИ – Х-2641, ПИ 65365.601.84, УПИ VI-147,Кв 12,Пи65365.601.92, УПИ VIII-2759,Кв.109, УПИ І – 2742, Кв. 108, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Чавдар Войвода, Шипка, Явор, Ягода

На 24.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Сапарева Баня:   65365,601,10, Германея, Йордан Попмихайлов, Местност Сиракова Круша, Местонст Грамчова Чешма, Славяни, Славяни, УПИ – Х-2641, ПИ 65365.601.84, УПИ VIII-2759,Кв.109, УПИ І – 2742, Кв. 108

 

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                           CEZ GROUP

 

 

Please follow and like us:
fb-share-icon0