С тържествен водосвет започна работа новият екип на топлоцентралата в Банско. Кметът Георги Икономов отбеляза, че месеци наред общината е водила разговори с банката кредитор относно бъдещето на централата заради натрупаните загуби от минали години. „Това наложи нашата намеса и заедно с Общински съвет-Банско стигнахме до извода, че трябва да придобием и управляваме централата за срок от една година. Основната цел, която си поставяме, е да обезпечим наближаващия отоплителен сезон. Ще се опитаме да оптимизираме работата на централата, а оттам да намалим загубите. Ще намалим таксите за присъединяване на нови абонати. Така ще направим по-конкурентна услугата, като междувременно водим разговори с три големи потребители на топлинна енергия. Но основният въпрос, който стои пред нас, е работата на топлоцентралата и топлоснабдяването на града ни като цяло в дългосрочен план”, каза кметът Икономов. Припомняме, община Банско взе под наем за една година стопанисването на отоплителната централа за изгаряне на дървесни отпадъци (чипс). За целта преди дни на извънредна сесия на Общинския съвет бе създадено ново общинско дружество „Топлоснабдяване Банско” ЕООД. То е с капитал от 200 000 лева.