Обновената многофамилна жилищна сграда на ул. „Христо Ботев” №10 в Разлог бе открита с официално рязане на лента. Общата стойност на проекта е 1 081 575.45 лева, от които европейското съфинансиране е в размер на 916 163.35 лева, националното съфинансиране е 161 675.90 лева, собственото съфинансиране е 3736.20 лева. Лентата на поредния успешен проект на община Разлог преряза зам.-кметът по социалните дейности инж. Венцислав Гърменов. Събитието е по проект „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог – първа група“ (СС „Предел“ – ул. „Опълченска“ 2, СС „Блок Гоце Делчев“- ул. „Гоце Делчев“ 1, СС „Голак“ – ул. „Христо Ботев“ 10, СС „Старата аптека“ – ул. „Христо Ботев“ 9)“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0115-C03. Бенефициент по проекта е община Разлог.
По проекта се изпълняват строително-монтажни работи на четири блока, включващи цялостно топлинно изолиране на външните стени, подмяна на прозорци и врати със система от PVC профил и стъклопакет, топлинно изолиране на покрив и под. Освен тези мерки в изпълнение по проекта се осигурява достъпна среда за хора в неравностойно положение.
Основната цел на проекта е да се достигне по-висок клас на енергопотребление във всяка една от четирите многофамилни жилищни сгради, да бъдат намалени разходите за енергийно потребление и емисиите на парникови газове в Разлог. С проекта се осигурява по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда.