Григор Дремджиев

Чешма в памет на починалия председател на ТД “Калабак“ Григор Дремджиев бе изградена под връх Тумба. Чешмата е изградена от колегите на Дремджиев от туристическото дружество в Петрич и ръководството на природен парк „Беласица“. Чешмата се намира на поляната в местността Щаба, която преди години бе спасена от Григор Дремджиев от изсичане. Защитената територия и до днес стои във вид, в който бившият председател на ТД „Калабак“ я остави за идните поколения.