Терени и търговски обекти за традиционния есенен панаир в Гоце Делчев отдава общината. Кметът Владимир Москов издаде заповед за провеждане на публични търгове за отдаване под наем на терени в бившето военно поделение, където всяка година се провежда традиционният есенен панаир.

Владимир Москов

Тази година събитието ще се проведе от 17 до 24 септември. Терен за поставяне на увеселителни люлки и други забави с площ от 3500 кв.м в района  на бившето военно поделение се отдава при първоначална тръжна цена от 20 160 лв., с включен данък върху добавената стойност, за осемдневния период. Депозит за участие в търга в размер на 15 000 се внася в касата на община Гоце Делчев.

Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем ще има и за 119 терена за търговска дейност. Началните тръжни цени са за 69.12 лв., с включен данък върху добавената стойност, за всеки терен поотделно, за осемдневния период.

Краси ТЕРЗИЕВА