Съдът е одобрил споразумение, сключено между Окръжна прокуратура-Благоевград и защитата на Х.А., обвинен за извършено от него престъпление по чл. 248а, ал. 2, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс. Той се е признал за виновен за това, че на 21.07.2015 г. представил неверни сведения в Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. Благоевград, с което целял да получи парични средства във вид на безвъзмездна помощ от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Като бенефициент – земеделски производител по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., подмярка „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, в заявление за подпомагане Х.А. декларирал, че е започнал отглеждането на животни в нает с договор обект в с. Бунцево, община Якоруда, с цел производство на земеделска продукция. Освен това в бизнес плана в таблица за налични животни обвиняемият посочил 894 броя пъдпъдъци. В действителност обаче такива не били отглеждани и декларираното от бенефициента представлявало неверни сведения. За извършеното престъпление на Х.А. е наложено наказание „пробация“ за срок от осем месеца със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес и срещи с пробационен служител с периодичност два пъти седмично, както и безвъзмезден труд в полза на обществото – сто часа в рамките на следващите осем месеца. Одобреното споразумение има характера на влязла в сила присъда.