Владимир Джамбазов

Ново общинско социално предприятие ще се създава в Долна баня. Става въпрос за обществена пералня. От 8 август т.г. вече тече 30-дневният срок, в който заинтересованите граждани могат да правят своите предложения, възражения и становища относно публикувания проект на Правилник за устройството и дейността на бъдещото общинско социално предприятие „Обществена пералня“ в Долна баня.

С решение № 35 от 29 март м.г. общинските съветници дадоха своето съгласие община Долна баня да кандидатства с проектно предложение „Изграждане на социално предприятие – обществена пералня, осигуряващо социално-икономическа рехабилитация и интеграция на лица от уязвими групи в Долна баня“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 година“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Развитие на социалното предприемачество“.

Проектното предложение на община Долна баня бе одобрено и на 19 юни т.г. бе подписан договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 250 688, 20 лева.

Проектът е с продължителност 16 месеца и ще се изпълнява в периода от 1 юли 2018 до 31 октомври 2019 година.

Предметът на дейност ще бъде естествено задоволяване на нуждите от перални услуги – приемане на пране, сортиране, обработка, пране, сушене, гладене, сгъване, опаковане и доставка на клиентите на социални услуги и предприятия, управлявани от общината, както и на корпоративни клиенти – хотели, ресторанти, детски и учебни заведения, бръснаро-фризьорски салони и други.

В него ще работят: директор (организатор перилно стопанство), счетоводител, шофьор, както и още 16 общи работници. След приключването на проекта общината се задължава да запази функционирането на социалното предприятие, както и да осигури заетост на общо 8 лица от новоназначените представители на целевата група за период не по-малко от 6 месеца, като финансирането му вече ще бъде от общинския бюджет. Новото общинско социално предприятие „Обществена пералня“ ще се помещава в полуподземния етаж на Комплекса за социални услуги в местността Циганско меше №1 (бившето военно поделение).

 

Любомир Кузев