Обичайте, без да очаквате да ви обичат. Бог благославя всяка проява на любовта.

Петър Дънов

Приложете любовта в живота си, според своето дълбоко вътрешно разбиране, без да се съобразявате с това, което хората мислят по този въпрос, и без да налагате своето разбиране на другитеЛюбовта трябва да бъде посята в душата, за да дойде изобилието. Посейте любовта в душата си и изворите ще потекат. Обичате ли, не се разсейвайте. В любовта вниманието никога не трябва да се отвлича.Гледайте със свещен трепет на всяка проява на любовта, защото там е Бог, там е силата. Любовта остава при този, който е благодарен. Всичко правете с любов. Затова сте дошли на земята.Обичайте, без да очаквате да ви обичат. Бог благославя всяка проява на любовта. Не говорете за своята любов, не казвайте на човека, че го обичате. Ценете приятеля си по доброто, което прави за вас. Не изисквайте от него това, което не може да ви даде. Не му казвайте как трябва да постъпва, нито го коригирайте. Оставете го свободен да се проявява както той разбира. Радвайте се на успехите и постиженията на своите приятели, но не за да ги използвате. Не пренареждайте нещата, оставете ги както Господ ги е наредил. Не водете война с любовта. Любовта не иска да ви направи роби, но и светии не иска да ви направи. Онзи, който носи любовта в сърцето си и в душата си, носи повече от подвизите на един светия.Гледайте се свободно и спокойно, не крийте истината. Някой се срамува да обича, или да признае, че обича. Защо да не кажеш: много те харесвам. Обикнете първо ума на човека, после сърцето му, душата му, духа и най-после неговото тяло. Обикнете ли човека по този начин, и той ще ви обича. Ако обичате някого, не изисквайте от него той да обича само вас!Не казвайте постоянно едно и също: „Аз те обичам“. Любовта има многобройни форми, чрез които може да се изяви. Внасяйте разнообразие в любовта си. Тогава душата ви ще бъде богата градина, в която има много цветя, много богатство. Всеки ден намирайте нови красиви черти в ума, сърцето и душата на онзи, когото обичате. Откривайте в него нови дарби, добродетели, духовни богатства, нови ценности и така любовта ви ще расте непрестанно.Оставете този правен морал, който сега имате, и не ставайте съдии един на друг. Като видите, че някой мъж прегръща или целува някоя жена, кажете: „Да ги благослови Господ“. Ако с целувката те изказват своето уважение, своето почитание и любов, тогава те вършат Божията воля. Да обича, това е работа на душата. Не се бъркайте в нейните работи. Не се страхувайте от любовта.Градете върху любовта, влагайте капитала си в нея и не се страхувайте. Онзи, който гради живота си върху любовта, винаги печели. Никаква опасност не ви очаква, ако градите върху любовта.  Ако обичате някого, не го учете как да ви обича. Видите ли, че някой обича – не го критикувайте. Ако хората се бяха научили да не се месят в любовта на окръжаващите, досега светът да се е оправил. Не питайте никого: „Ти обичаш ли ме?“. Щом питате, всичко ще изгубите. Кой как ни обича, то не е наша работа. Това е работа на другите. Как ние обичаме, това е наша работа. Престъпление е човек да изисква от някого да не обича друг. Мислете, чувствайте, но не говорете за любовта. Когато сърцето ви стане чисто като кристал, умът ви стане светъл като слънцето, душата ви стане благородна и широка като цялата вселена и духът ви стане крепък като Бога, само тогава кажете нещо за любовта.