Лекари стажанти посещават жителите на селата от община Банско, съобщи кметът Георги Икономов.

Безплатните профилактични прегледи, измерване на кръвна захар и медицински консултации са в изпълнение на проект „Трансфер на иновации в здравеопазването”, уточни градоначалникът.  Лекарите стажанти посещават хората в по-труднодостъпните населени места, където няма постоянно медицинско обслужване.

Грижите им са насочени и към уязвимите групи – хронично болни, възрастни и хора с увреждания.