Димитър Бръчков

Пътната отсечка, която води до античния град Хераклея Синтика, от публична общинска собственост да стане публично-държавна собственост. Предложението е на петричкия кмет Димитър Бръчков и ще бъде разгледано на предстоящата сесия на местния минипарламент. Пътят, който в момента е в изключително лошо състояние, ще бъде направен със средства, отпуснати от държавната хазна, тъй като античният град Хераклея Синтика е с национално значение. Той е включен в списъка на 100-те национални паметници на културата. Промяната на собствеността на пътя от общинска в държавна публична собственост ще има положителен ефект не само върху финансирането му, но и за отпускането на допълнителни средства от държавата за бъдещите разкопки на територията на античния град Хераклея Синтика.

Венко Стефанов