Светослава Макенджиева

Опрощаване на дължими държавни вземания по молба на Светослава Макенджиева в размер на  1 198 773 лв. ще бъдат гласувани на предстоящата сесия на Общински съвет- Кюстендил. Преписката е изпратена от Председателят на комисията по опрощаване на несъбираеми държавни вземания към Администрацията на Президента на Република България.
В молбата за опрощаване от Светослава Макенджиева става ясно, че държавното вземане против нея е за юристконсултско възнаграждение, под формата на съдебни разноски, каквито според нея държавата реално не е направила.
В молбата си до Президента Светослава Макенджиева обяснява, че сумата е начислена след дело срещу Държавата в лицето на Министерство на околната среда и водите за парични обезщетения за преки и непосредствени вреди от неизпълнение на договор за концесия в размер на 7 630 000 лв. и пропуснати ползи в размер на 18 437 200 долара.След продължил близо 12 години съдебен процес искът на Макенджиева е отхвърлен, като тя е осъдена да заплати на Министерството на околната среда и водите разноски по делото, огромна част от които са юристконсултско възнаграждение в размер на 1 198 773 лв и такси за него в размер 32 630 лв.
В молбата се посочва, че вземането е несъбираемо заради това, че тя живее сама със сина си и доходът й не позволява погасяване на публичното вземане.
Светослава Макенджиева бе директор на Областна служба „Социално подпомагане”, сега тя изпълнява функцията началник на отдел „Социални дейности” в община Кюстендил, пише дарик.

Общинските съветници в Кюстендил ще трябва да гласуват дали предлагат или не на комисията по опрощаване на несъбираеми държавни вземания към Администрацията на Президента на Република България да опрости на Светослава Макенджиева държавните вземания в размер на 1 198 773 лв.