За 750 000 евро се продава „РМА Стримон” в Благоевград, става ясно от сайта на фирмата. Информацията за продажбата е публикувана още на китайски и на английски език.

Собственик е Димитър Данчов, който е поставил и цената от 750 000 евро на фирмата. Продава се производствена база, състояща се от двуетажна административна сграда и производствено хале. Общата площ на имота, който се намира във втора промишлена зона на Благоевград, е с площ от 11 337 кв. метра. От няколко месеца обаче липсват кандидати за имота.

Костадин Паскалев

„РМА Стримон” ООД се занимава с товарен автомобилен транспорт. Фирмата е със 152 640 лв. капитал. Справка в Търговския регистър показва дълъг списък от съдружници:

ЗДРАВКА БОРИСОВА АТАНАСОВА, 4870 лв.
ИВАН ГЕОРГИЕВ СТОИМЕНОВ, 4330 лв.
СТРАХИЛ КИРИЛОВ ХРИСТОВ, 2330 лв.
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ВЕЗЕНКОВ, 2700 лв.
КИРИЛ БОРИСОВ СТОЯНОВ, 1400 лв.
АТАНАС ВЕЛИНОВ ФУКАРСКИ, 3930 лв.
ХРИСТИНА ВАСИЛЕВА ВЕЛИНОВА, 1740 лв.
ГЕОРГИ БОРИСОВ ОПАНОВ, 1720 лв.
ЗДРАВКО ИЛАРИОНОВ СТОЯНОВ, 1680 лв.
ЕВГЕНИ ВАСИЛЕВ РАБАЧЕВ, 4340 лв.
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ИЛИЕВ, 1340 лв.
ПЪРВАН СИМЕОНОВ ПЪРВАНОВ, 3340 лв.
ВЕНЧО МЕТОДИЕВ ХРИСТОВ, 1730 лв.
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ГРОЗДАНОВ, 4370 лв.
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ДАНЧОВ, 70030 лв.
БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ ЧУКАРСКИ, 4340 лв.
АНТОН МАРКОВ МАРКОВ, 1690 лв.
МАРИЯ ПЕТРОВА БАКАЛОВА, 1710 лв.
ЖАНА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА, 5110 лв.
НЕВЕНА КИРИЛОВА ЦАРЕВСКА, 9210 лв.
РАЙНА МИЛАНОВА ДУЛЕВА, 3330 лв.
НАДКА ЮЛИЯНОВА МАНОЛЕВА, 3390 лв.
СТАНКА ИЛИЕВА СТИВАСАРСКА, 4350 лв.
ЗЛАТКО ИВАНОВ СЕКУЛСКИ, 1670 лв.
ГЕОРГИ АТАНАСОВ МАВРОДИЕВ, 4330 лв.
КРУМ КЪНЧЕВ НАЧЕВ, 3660 лв.

Според Търговския регистър има наложени два запора – към банка в размер на 16 197.73 лв. и 4488.65 лв., от които главница 2000 лв. към ОТП „Факторинг България”.

Припомняме, през април т.г. стана ясно, че бившият кмет на Благоевград К. Паскалев и Д. Данчов и Валентина Асийска ще развъждат пъстърва в Симитли чрез фирмата им „АРА” ООД. Тяхното намерение е да правят рибарник в землището на село Сенокос край Симитли. Във фирма „АРА” тримата – Паскалев, Асийска и Данчов, имат дялове от по 1700 лв. В инвестиционното намерение за рибарниците се казва, че фирмата има действащ МВЕЦ в местността Арнаутовци в землището на село Сенокос. Предложението е в съществуващия терен да се изгради рибарник за развъждане и угояване на пъстърва, като се ползва оттичащата се вода от МВЕЦ-а. Предвижда се първоначалният капацитет на рибарника да бъде около 5 (пет) тона годишен размер, като впоследствие нарасне до 8-10 тона. Предвидени са за изграждане 7 (седем) броя рибарници.

Изчисленото водно количество при пълен капацитет на рибарниците ще бъде около 22 литра за секунда, което е налично и в най-сухите периоди в реката, като предварително е осигурено необходимото водно количество за рибния проход преди водохващането на МВЕЦ-а.

Рибарникът ще бъде изграден на терена, собственост на „АРА“ ООД, където има действаща МВЕЦ, като рибарникът ще ползва отработената вода от централата, се казва в инвестиционното намерение.

 

Please follow and like us:
fb-share-icon0