Георги Панев

6-има кандидати напират за работа в отдел на РУО – София-регион, като сред тях е и школският директор от Самоков Георги Панев. Списък с допуснатите кандидати е публикуван на сайта на просветното министерство. Конкурсът е за длъжността „Старши експерт по организация на средното образование”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – София-регион. Георги Пенев е директор на „Св. св. Кирил и Методий” в Самоков. Той е съпруг на шефката на самоковската Районна прокуратура Ваня Панева.  Конкурсната комисия допуска до конкурс и други кадидати – Ани Дукова-Спасова, Зорка Крумова, Марияна Радиева, Поля Стоянова и Илиана Борисова. В документа на министерството се посочва още, че всички кандидати трябва да се явят на тест на 03.09.2018 г. в сградата на МОН. Същия ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите, издържали теста. Няма недопуснати кандидати. Председател на конкурсната комисия е Росица Иванова – началник на РУО – София-регион. Очакванията са, ако Георги Панев спечели конкурса в Регионалния инспекторат, за директорското му място да бъде обявен конкурс.

Марияна ВУЧОВА

1 коментар

  1. Жоро е всестранно развита личност със задълбочени познания в различни области, умерен е във всичко и е подходящ за шеф.Родителите му бяха скромни трудови хора, т.е. той не разчита на връзки и ходатайства! Конкурентките му не ги познаваме, но…нека победи най-добрият!

Comments are closed.