Най-много вакантните места за учители са в областния град.

Броени дни преди началото на новата учебна година в област Кюстендил има недостиг на учители. Това става ясно от справка на Регионалното управление на образованието, като най-много са вакантните места в областния град. В Бюрото по труда са заявени общо 15 свободни позиции за педагози. Най-търсени са учителите по история и музика – общо петима преподаватели. В списъка са учители по руски език, математика и информационни технологии, по география и по изобразително. Учебните заведения в Кюстендилско са обявили свободни позиции и за преподаватели по химия, биология, информатика, както и организатори обучение и ръководители на компютърни кабинети.

Трима преподаватели се търсят за ПМГ „Проф. Ем. Иванов“-Кюстендил – гимназиален учител по химия, учител по история и учител по руски език. За ОУ „Даскал Димитри“-Кюстендил се търсят двама учители – по физика и астрономия за 108 часа и по математика. Трима учители по изобразително изкуство, по музика и по история се търсят за Езиковата гимназия в Кюстендил. Свободни позиции за старши учител по география и история има в ОУ „Иван Вазов“-Кюстендил. За ОУ „Св. Кл. Охридски“-Трекляно се търси преподавател по руски език, а за ОУ „Проф. М. Дринов“-Кюстендил – учител по история.

Трима преподаватели – по математика, по английски език и по география, икономика и история на цивилизацията, се търсят за ОУ „Христо Ботев“ в дупнишкото село Самораново.

В СУ „Д-р П. Берон“-Бобов дол има вакантно място за учител по професионална ВиК подготовка.

От РУ на образованието очакват седмица преди първият училищен звънец да бие, обявените свободни места за учители да бъдат заети и по този начин да не се наруши учебният процес.

Краси Ценкова