Макенджиева поиска опрощаване, тъй като живее сама със сина си, според нея държавното вземане против нея е за юрисконсултско възнаграждение, под формата на съдебни разноски, каквито държавата реално не е направила

Общинският съвет в Кюстендил не даде съгласие по нито един от двата варианта – за или против опрощаване на държавни вземания спрямо бившия директор на Дирекция „Социално подпомагане” в града Светослава Макенджиева. Съветниците взеха решението на редовното заседание на Общинския съвет след подадена молба от страна на Макенджиева, в която иска опрощаване на дължими държавни вземания в размер на 1 198 773 лева. Преписката е изпратена от председателя на комисията по опрощаване на несъбираеми държавни вземания към администрацията на президента на Република България. За първия вариант на решението, касаещ пълно опрощаване на дължимите суми, един съветник гласува „за“, 25 съветници се въздържаха, а шестима не участваха в гласуването. Вторият вариант касае да не се опрощават вземанията. Против гласува един съветник, 25 се въздържаха, а седем не участваха в гласуването.

По време на сесията отношение по темата взеха Иван Андонов, Невена Панчева и Кирил Станков.

„Въпросът е деликатен. Моето предложение е да гласуваме „въздържал се“, каза общинският съветник Иван Андонов.

„Ние няма да участваме във вземане на решение по нито един от вариантите, предложени в докладната записка. В случая става въпрос за присъдени разноски при граждански спор между еднакви субекти. Ясно е какви ще са последствията при отхвърляне на самия съдебен иск“, заяви общинският съветник Невена Панчева. Адвокат Кирил Станчев уточни, че тези пари не са данъчни задължения или други публични вземания, а пари за юрисконсулти, които реално не са дадени.

Според председателя на Общинския съвет в Кюстендил Михаела Крумова това е конституционно право, от което Светослава Макенджиева се е възползвала.

„Когато община Кюстендил се явява с юрисконсулт по делата си, на нас ни се присъждат 100 лева. При нас отношението е цинично, което позволява всеки да атакува община Кюстендил, защото той самият рискува 100 лева. Ще бъдем принудени да се възползваме от адвокатски кантори“, каза кметът на община Кюстендил Петър Паунов.

От молбата на Макенджиева става ясно, че държавното вземане против нея е за юрисконсултско възнаграждение, под формата на съдебни разноски, каквито според нея държавата реално не е направила. Светослава Макенджиева обяснява, че сумата е начислена след дело срещу държавата в лицето на Министерството на околната среда и водите за парични обезщетения за преки и непосредствени вреди от неизпълнение на договор за концесия. В молбата си тя посочва, че вземането е несъбираемо заради това, че тя живее сама със сина си и доходът й не позволява погасяване на публичното вземане.