Открити са гробове с 5 скелета, сребърно копче, халка от медна тел и масивен сребърен пръстен с монограм, керамика, метални и оловни предмети; части от стъклени кандила, железни фибули, монети, стенописи

Директорът на Историческия музей Анелия Геренска: Постигнахме целта на тазгодишното проучване

Археолози разкриха южния кораб на раннохристиянската базилика при средновековната църква „Св. Спас“ в дупнишкото сеело Червен брег. С това е постигната целта на тазгодишното – четвърто по ред, археологическо проучване на обекта, извършвано от Историческия музей в Дупница.
Финансирането бе осигурено от Министерството на културата и община Дупница. Дупнишкият музей кандидатства със свой проект по Програмата за финансиране на теренни археологически проучвания на Министерството на културата, откъдето бяха осигурени 10 000 лв., досега 4500 лв. са предоставени от община Дупница. 

„Теренното археологическо проучване на обекта беше проведено от екип с научен ръководител д-р Светла Петрова от Националния археологически институт с музей към Българската академия на науките (НАИМ-БАН). Целта през настоящия сезон бе постигната – разкриване на южния кораб на раннохристиянската базилика.
В резултат на проведеното археологическо проучване се разкри притворът на базиликата – южната му част, както и продължението на южната стена на базиликата, респективно южният кораб, в посока изток. В южната част на притвора е било оформено помещение, в което се е събирало зърното за направата на евхаристийния хляб.
На място бе открит, вкопан в пода, питос, покрит с капак, изработен от голяма каменна плоча. Подът около питоса е бил постлан с каменна настилка. Установи се, че и южната стена е паднала в резултат на земетресение. В деструкциите на падналата от земетръс стена се откриха пет погребения от средновековната епоха. Единият от гробовете е особено интересен и предизвиква много въпроси: скелетът бе проучен, но черепът липсва в гробната яма. Имайки предвид положението на гроба, непосредствено до апсидата на средновековната църква, вероятно става въпрос за „мъченическа смърт”, обясни директорът на музея Анелия Геренска.
Скелетите са предадени за изследване от антрополози, след което  ще има повече информация. Гробният инвентар от погребенията е оскъден – сребърно копче със сферовидна форма, халка, направена от медна тел, и масивен сребърен пръстен с монограм.

Открити са и други находки: предимно керамика – местна и рядко внос, работена на колело и на ръка (букели и езичести дръжки); метални и оловни предмети; части от няколко типа стъклени кандила, железни фибули и други.
Откритите монети са основно от династията на император Константин и неговите наследници, до средата на 5-и век. Разкрити са и голямо количество стенописи, погребани на различни места, западно от входа на църквата и южно от нея. Обектът е „зазимен“ за опазване на археологическите структури.
Работата на археолозите продължава с изготвяне на документацията, анализ на резултатите и отчет. Предстои реставрация и консервация на откритите артефакти.

Снимките:

Четвъртите археологически разкопки на храма „Св. Спас” в Червен брег постигнаха целта си, доволни са специалистите.

Юлияна КОЛЧАКОВА

Част от находките

Светла Петрова

Анелия Геренска