Традиционната среща с директорите на училища и детски заведения в община Дупница по повод организацията на първия учебен ден се проведе в заседателната зала на администрацията. Кметът инж. Методи Чимев поздрави всички присъстващи и им пожела успешна учебна година.  Откриването на учебната година ще бъде на 17.09.2018 г. /понеделник/, като всяко училище само ще определи началния час. За първи път ще престъпят училищния праг 341 деца разпределени в 19 паралелки. Сергей Симеонов – Началник сектор „Охранителна полиция“ при РУ Дупница запозна директорите с „Практически препоръки за безопасност на пътя – учебна 2018-2019 г. издадени от Главна дирекция „Национална полиция“ към МВР. Радослав Стоилков – Началник група „Пътен контрол“ отговори на поставените въпроси, касаещи организацията на движението, пътни знаци и т.н. Представители на РСПБЗН представиха пред директорите промените в нормативната уредба, касаещи пожарната безопасност и предстоящата програма за обучение на учениците за защита от наводнения, която ще се реализира през тази учебна година.
Директорите поставиха въпроси свързани с транспортната схема в общината, сметосъбирането и уличната маркировка. Инж.Мая Спасова – Директор дирекция „ОС и ТС“ и Александър Паризов Началник отдел „Т и С“ обещаха съдействие по поставените проблеми от страна на общинска администрация.