Бог не гледа на титлата пред името ти.
Той търси да види „Аз обичам Господа“, написано на сърцето ти.