Бог иска твоите дух, душа и тяло да са здрави:

„„А сам Бог на мира да ви освети напълно; и дано се запазят непокътнати духа, душата и тялото ви без порок, до пришествието на нашия Господ Исус Христос“ (1 Сол. 5:23). Има много хора, които са болни в една от тези три области: болни в духа си, защото са далече от Бога; болни в душата си (умът, емоциите и волята); или болни в тялото си. Болестта е ограничена смърт (така, както ако не чуваш, ухото ти е мъртво). Този, който може да изцерява е Исус. Няма значение от какво бяха болни хората, живели по времето, когато Той беше на Земята – те бяха освободени. Бог има време за всяко нещо и знае кога е подходящото време то да се стане. Така, както стана например с човека при красната порта. Исус със сигурност е минавал покрай него, когато е влизал или излизал от Ерусалим, но не му положи ръце Той, а Петър и Йоан след време. И след като хората видяха това и попитаха, а Петър им говори, пет хиляди човека се спасиха. Бог иска тялото ти да бъде изцелено, точно както иска душата ти да бъде спасена – Той не благоволява в болестта. Но ти не можеш да Му нареждаш кога какво да прави, а да да имаш търпение и да Му се доверяваш и Той ще направи така, че да се случи. Преди години, Орал Робъртс доста обезсърчен ми зададе един въпрос, а именно защо след като се моли за стотици хора, само около десет процента от хората се изцеряват. Казах му, че преди години аз попитах Бог: „Боже, имах вяра за този човек, както и за другия. Единият се изцери, другия не. Какво не е наред?“ Бог каза: „Не е твоя работа. Ти не изцеряваш никой и никога не си го правил. Всичко, което трябва да правиш е да се молиш и да оставиш изцерението на Мен. Ще го дам, ако те са готови за това“. Когато слушаш (четеш) писаното Божие слово, вярата ти, че Бог е добър, и че те обича, и че ще направи за теб това, което е добро ще нараства“.