Община Разлог уведомява жителите на град Разлог, че в периода 10.09.– 09.11.2018 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград планира да извърши текущ ремонт на съществуващ уличен водопровод по улица „Христо Ботев“ (от кръстовището с ул. „Александър Стамболийски“ до кръстовището с ул. „Опълченска“) гр. Разлог. С ремонта не се предвижда промяна на трасето и техническите характеристики на водопровода.