Поради кастрене на дървесна растителност в района на „Градска градина“ в Дупница, утре 19.09. (сряда) след 9:30 часа ще се затвори отсечка от ул. „Криволак“. Ще бъдат поставени насочващи табели за движението на МПС в района. След приключване на кастренето, улицата ще бъде отново проходима за движение на автомобили.