Общинският съвет в Перник подкрепи предложението на кмета д-р Вяра Церовска и даде съгласието си общинското търговско дружество ДКЦ-I да прехвърли безвъзмездно правото на собственост на ремонтираната и неизползваема до момента II-ра поликлиника на Община Перник. Намерението на управата е да включи сградата в проектно предложение за кандидатстване по процедура „Подкрепа за деинституционализиране на социалните услуги на възрастни хора и хора с увреждания“ по ОП „Региони в растеж“. Това стана на днешната извънредна сесия, чийто дневен ред бе само от две точки.

Съветниците върнаха две свои решения, взети на последната сесия на 4 септември 2018 г.

Върнатите решения са по искане на кмета Вяра Церовска и съветниците без дебати дадоха съгласието си.

Местният законодателен орган отмени свое решение №949, с което бе дадена зелена светлина на общинската управа да закупи от МБАЛ „Рахила Ангелова“ сградата на бившата кръвна банка за 249 000 лв., за да я преустрои в социален дом за възрастни и хора с увреждания.

Оттеглено бе и решение №950, с което ОбС направи корекции в поименния списък с капиталови обекти и от него отпаднаха 4 обекта. С днешното решение той се връща в стария си вид, но промяната окончателно ще бъде гласувана на следваща сесия на Общинския съвет.

Извънредната сесия започна с минута мълчание в знак на почит пред личността на споминалия се на 17 септември 2018 г. президент на Федерацията на европейските карнавални градове  (ФЕКГ) и голям приятел на Перник Хенри ван дер Кроон.