Министърът на финансите Владислав Горанов оцени високо ролята наЧерноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР) за страните от региона и по-специално стратегическите цели на банката за увеличаване на финансирането за инвестиционни проекти в инфраструктурата. Той коментира това в контекста на подготовката на новата средносрочна стратегия на ЧБТР на днешната си среща в Министерството на финансите с президента на банката Дмитрий Панкин, която e първата за двамата, след като руският финансист зае поста през лятото на тази година.

Финансовият министър представи Ивайло Московски, чиято кандидатура за вицепрезидент „Операции“ на ЧБТР беше одобрена с решение от българското правителство на 20 септември и ще бъде разгледана от Борда на директорите на банката през ноември 2018 година. Министър Горанов изрази убедеността си, че със своите умения, знания и професионален опит Ивайло Московски ще има положителен принос за развитието на регионалното сътрудничество.

Черноморската банка за търговия и развитие е международна финансова институция на страните – участнички в Черноморското икономическо сътрудничество. Основана е от Албания, Армения, Азербайджан, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Турция и Украйна с цел да подпомага икономическото развитие на страните от региона.

Оперативното ръководство на ЧБТР се осъществява от президент, главен секретар и трима вицепрезиденти с четиригодишен мандат. Позициите се заемат на ротационен принцип между представители на страните членки. Дейността й е насочена към финансиране и насърчаване на регионални проекти от публичния и частния сектор, както и към поощряване на търговската активност между страните акционери. Членството ни в банката дава възможност за участие при разпределянето на финансовия й ресурс, както и при избора на конкретните проекти и тяхната реализация.

Проектите в България, финансирани от ЧБТР от основаването й, са в размер на над 341 млн. евро, като през последните години има нарастване на активността на банката в страната с финансиране на проекти в частния сектор.

 

Please follow and like us:
fb-share-icon0